Специалисти от детските градини и училищата в район „Централен“ участват в проект на фондация „За нашите деца“ и УНИЦЕФ

С утвърдени практики за психологическа помощ при ежедневната работа с деца, претърпели различен вид травми, се запознаха част от педагозите от детските градини и училищата в район „Централен“ в рамките на двудневно обучение, организирано от фондация „За нашите деца“ и регионалния офис на УНИЦЕФ. Обучението се провежда от водещи лектори в областта на социалните услуги в Комплекса за ранно детско развитие. Учители от ОУ “Гео Милев“, ОУ „Княз Александър I“, детските градини „Перуника“ и „Мирослава“ се запознаха с примери от практиката, свързани с оказването на първа психологическа помощ, управлението на стреса и спецификата при работата с уязвимите деца, включително деца мигранти.

В рамките на проекта курс за подкрепа на развитието на децата до 3-годишна възраст преминаха здравните работници, детегледачките и педагозите от четирите ясли на територията на района. В обучението бяха засегнати темите за ефективната комуникация с родителите, насърчаването на емоционално-социалното, езиковото и когнитивното развитие на най-малките.