18 специалисти от Центъра за специална образователна подкрепа се обучаваха в Италия по програма „Еразъм+“, подготвят електронен сборник за самостоятелна работа по цветарство за деца със СОП

Районът край второто по големина езеро в Италия, известно с естествената си природна красота, ботаническа градина и замъци, бе избран за работна среща на местни и български експерти по проект „Професионално обучение на ученици със СОП“. 18 специалисти от Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив проведоха мобилност по програма „Еразъм+“, обмениха знания и опит с италиански експерти и повишиха квалификацията си в областта на озеленяването и цветарството. В продължение на девет дни те се запознаха с разнообразната флора в района, където, благодарение на благоприятния климат, по брега на езерото са създадени красиви градини, отворени за посещение. Камелиите и азалиите правят мястото още по-привлекателно.

18- месечният проект 2020-1-BG-01-KA102-078700 „Рrofessional training for students with special educational needs“ има за цел да предостави качествено професионално образование на учениците със СОП в областта на озеленяването и цветарството и повишаване капацитета на преподавателите. За партньор по него пловдивският център избира Асоциация „Луче“- Италия с президент Лучия Велева, с която реализира основните дейности.

„Целта е колегите да повишат компетенциите си при работа с ученици със СОП и така да допринесат за развитие на индивидуалния потенциал на всеки ученик в сферата на професионалното образование, неговата интеграция и реализация. Изключително съм въодушевена от пътуването и обучението. Запознахме се с дейността на центрове за работа с деца с увреждания. Имахме среща с асоциация, която работи с хора с увреждания в сферата на спорта и видяхме как подпомагат училищата, за да могат децата със СОП да бъдат включвани в спортни дейности. Особено вълнуваща беше срещата с Таня Димитрова – българския консул в Милано, и Гергана Христова – директор на българското училище в Милано“, разказва Веселка Бакиш – директор на Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив.

По проекта е започнало изграждането на електронен албум със снимки на растителни видове, учителите са имали шанса да видят в естествената им среда в Италия. Той ще бъде предоставен за свободен достъп на ученици, учители и родители. По инициатива на специалистите от Центъра ще бъде изготвен малък електронен сборник „Грижи за растенията – начални знания и практически умения“. Това представлява всъщност цветен албум с изображения на растения, указания за практически грижи в класната стая или дома и кратки задачи за самостоятелна работа по озеленяване и цветарство, предназначен за деца със СОП.

В ЦСОП – Пловдив учениците имат възможност след VII клас да се обучават по една от специалностите: „Озеленяване и цветарство“, „Производство на врати и прозорци“ или „Работник в производството на кулинарни изделия“.

„Всяка година учениците ни участват в Националното състезание по озеленяване и цветарство, организирано от МОН, и печелят медали. Красиви букети – микс и аранжировка в кутия представиха, и тази година възпитаниците на Центъра представиха на състезанието, което се проведе в Сандански. Професионалното обучение е от изключително значение за формиране на трудови умения, за социализация и включване в практически дейности на учениците със СОП“, категорична е Веселка Бакиш.