Йорданка Димитрова от ОУ „Димитър Талев“ направи презентация за емоционална подкрепа преди тестването

„Децата, заедно с възрастните, преминават през страховете, загубите и промените в резултат на ковид пандемията. Промениха се стилът на живот, начинът на обучение и работа. Дори незначителни на пръв поглед ситуации могат да причинят стрес и дори емоционална травма при децата“, казва педагогическият съветник на ОУ „Димитър Талев“ Йорданка Димитрова.

За да окаже емоционална подкрепа на малките ученици от начален етап, които утре ще се завърнат в класната стая със съгласието на родителите си и след щадящ тест, тя решава да изготви презентация, която днес бе обсъдена в часа на класа с отделните паралели. Димитрова дава кратки и ясни отговори какво трябва да се знае за тестовете, защо е нужно да се правят и призовава децата да подкрепят взаимно и да търсят помощ, ако нещо ги тревожи.

Презентацията ще бъде пускана всяка сутрин от 07:30 часа на музикален фон от озвучителната система, ще вървят и демонстрационни клипчета за процеса на тестване, обясняват от ръководството на училището.

„Сега повече от всякога е важно да сме бдителни и да се грижим за емоционалното състояние и здраве на децата, да ги подкрепяме по подходящ начин, защото от нас зависи как ще преминат през всички предизвикателства на пандемията – дали ще останат у тях страхове, тревожност или преживяното ще ги направи по-опитни и устойчиви. Когато са добре подготвени и подкрепени, те могат да се справят с всичко“, убедена е Димитрова.

По време на пандемията училището разработва и разпространява информационни материали, брошури, осигурява консултиране с педагогически специалисти, а в момента подготвя партньорство с Медицинския колеж.