Педагози от 50 училища в Пловдив и областта ще споделят опит на традиционната регионална конференция, организирана от РУО

„Педагогически практики в начален етап за повишаване учебните постижения на учениците и резултатите от НВО в 4 клас“ – това е темата на осмата регионална конференция „Училището – място за деца“, която се организира традиционно от Регионалното управление на образованието. Тази година тя ще се проведе на 6 и 7 април в Хисар, а участие ще вземат 130 начални учители от 50 училища в Пловдив и областта.

Старт форума ще даде старши експертът Васка Атанасова, чиято презентация поставя акцент върху различните модели за формиране на идеи за иновативни практики.

„Учениците ще постигнат по-добър резултат при всяко едно оценяване, ако учителят промени подхода си и не залага единствено на теорията, а и на практиката, като не просто предава знания, а развива умения. Добрите идеи се развиват в специфична среда и благодарение на общи модели, които подпомагат креативното, творческото, иновативното мислене. Различните методи, техники и подходи на обучение, създадените добри училищни практики могат да бъдат намерени в Електронния сборник с материалите от конференцията, публикуван на сайта на РУО“, поясни двигателят на инициативата Васка Атанасова.

Програмата на форума е обособена в четири тематични направления – текущо планиране на учебния процес при отчитане резултатите от диагностиката, установените образователни постижения и дефицити; практическа насоченост и интердисциплинарен подход в обучението на ученици от начален етап; интегриране на информационните технологии; насърчаване на ценностно ориентирано поведение чрез училищна среда, благоприятна за формиране на социални и граждански компетентности.

На конференцията ще бъдат представени добри практики на начални училища от областта, както и ползите от професионалната мрежа от учебни заведения за сътрудничество и взаимодействие на учители от начален етап.