Официално от МОН: Учениците от прогимназията и гимназията с маска в класната стая

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев издаде заповед, с която нарежда в учебните часове учениците от 5 до 12 клас да носят лични предпазни средства за лице. За това се договориха вчера експерти от МОН и социалните партньори по време на Отраслов съвет. За учениците от 1 до 4 клас носенето на маска или шлем по време на учебен час и други занимания може да бъде задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител.

Както и досега, остава задължението учители и ученици да са с лични предпазни средства в общите части на училищата.

В училищния двор учениците и учителите ще могат да са без маска или шлем, когато няма взаимодействие с друга паралелка. Изключения се допускат и за учителите на 1 – 4 клас, които преподават само в една паралелка и е възможно спазване на дистанция между тях и учениците.

Учениците могат да са без лични предпазни средства по време на изпитване, физически упражнения и други.

Изключение от заповедта са учениците, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително да носят маска или шлем.