“Проблемът е особено актуален в условията на пандемия, която доведе до нарастване на безработицата”, коментира училищният психолог Антоанета Тосева

Професионална гимназия по електротехника и електроника взе участие в ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Тя се провежда под надслов: “Трафикът на хора съществува!”.

Почти всички класове подкрепиха инициативата на Местната комисия за борба и Български червен кръст, ръководени от училищния психолог Антоанета Тосева и педагогическия съветник Илия Маринчешки. В продължение на две седмици секретарят на Комисията Таня Иванова представи подробно проблема чрез  платформата “Zoom”, като акцентира върху информираността сред уязвимите групи, включително младежите, на които им предстои да продължат своето образование в чужбина или да потърсят възможност за реализация на пазара на труда. В 18 онлайн часове на класа тя разясни подробно, че трафикът е световен проблем, който е сериозно нарушение на човешките права, потъпква закони и е един изключително доходоносен бизнес. За жертвите трафикът винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания, уточни Иванова.

„Проблемът е особено актуален в условията на пандемията от Covid-19. Вследствие на нарастващата безработица се създават предпоставки за въвличане в трудова експлоатация чрез фалшиви обяви за работа. За по-голямата част от обществото ни този проблем звучи нереален или далечен, но истината е, че това е един от големите рискове в момента в световен мащаб”, коментира Антоанета Тосева.

Учениците се запознали със същността и видовете експлоатация с цел просия, джебчийство, трафик на хора заради продажба на органи или на бременни, както и с трудовата експлоатация. На въпроси на учениците защо страната ни е на едно от водещите места и какви са механизмите за въвличане на хора в тази престъпна схема, Иванова подробно разяснила, че стратегическото й местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните канали не само за жертви на трафик, но и мигранти, които нелегално се опитват да прекосят държавните граници.

Понятията “сексторшън” и “ловърбой” и съвети за това как могат да се предпазят и да не станат жертва на трафик на хора, когато пътуват в страната и в чужбина, когато избират работа и работодател, също бяха обсъдени в онлайн часовете.

“Особен интерес за учениците представляваха координатите на институциите, към които могат да се обърнат в случай на необходимост”, каза още педагогическият съветник Маринчешки.