Гимназията получи и трети знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси

Професионална гимназия по електротехника и електроника спечели Харта за мобилност в сектор ,,Училищно образование“ по програма ,,Еразъм +“ за периода 2021 – 2027 г. През май 2021 г. учебното заведение получи и акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“.

Настоящата акредитацията дава право на учители и ученици от гимназията  да повишават ежегодно в рамките на програмния период знанията, уменията и компетенциите си в сферата на общообразователната и теоретична професионална подготовка, както и да обменят добри практики с различни европейски страни.

„С присъдената харта ПГЕЕ за пореден път доказва, че е училище с европейски облик, което се стреми към непрекъснато повишаване на качеството на предлаганото обучение“, коментира директорът Стоянка Анастасова.

Преди седмица нейните заместници Корнелия Василева и Камелия Стоянова взеха участие във валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси на тема: “Възстановяване от кризата и насърчаване на приноса към Европейското образователно пространство”. Там те получиха наградата за ПГЕЕ – трети знак за качество от ЦРЧР за 2021 г. Първите два бяха през 2005 г. и 2016 г.