Учители от Италия, Испания, Португалия и Латвия гостуват на ПГ по дървообработване, посетиха пловдивски детски градини и училища, които прилагат системата

Възможно ли е методът на Мария Монтесори, чийто подход е постигане на дисциплина в свободата и учене чрез изследване и експериментиране, да бъде приложен за нуждите на професионалното образование. С нелеката задача да изследват и анализират опциите за въвеждане на принципите на прочутия италиански педагог за обучението на гимназисти, които овладяват професия, са се заели професионални училища от 5 държави. Те обединяват усилия да оценят приложимостта на Монтесори способите при усвояването на занаят, като се придържат към европейската система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионално образование и обучение ECVET.

Учители от Италия, Испания, Португалия и Латвия гостуват на Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“, която е българският партньор по проекта, финансиран по програма „Еразъм+“. В продължение на седмица преподаватели от професионални училища обменят опит с пловдивските си колеги, влязоха в работилниците за практика, посетиха учебни занятия.

„Целта на проекта е да допринесе за подобряване качеството на професионалното обучение в сектора на услугите, механиката и художествените занаяти. А заедно с това да се повиши и мотивацията на учащите. По време на настоящата мобилност се разделихме по групи, тъй като на финала на проекта трябва да излезем със заключителен документ“, поясни директорът на ПГ по дървообработване инж. Константин Костадинов.

Отправната точка е, че методът Монтесори залага на индивидуалния работен цикъл, при който учениците развиват съзнание за своите възможности, добиват увереност и се чувстват вътрешно мотивирани да работят.

Партньорите имаха среща със зам.-кмета по образование и бизнес развитие в община Пловдив Стефан Стоянов, който представи обобщени данни за броя на яслите, детските градини и училищата, въвели системата на Монтесори, както и на паралелките, работещи по дуалната система. Припомняме, че в работилниците на гимназията по дървообработване беше изработено част от оборудването за детските и учебни заведения, които въведоха пилотно обучение по проекта на Община Пловдив.

Днес гостуващите учители посетиха детска градина „Мирослава“, където директорът Радка Гъркова разказа за пътя, който тя и колегите й са извървели от въвеждането на системата до този момент и за разликата в отглеждането, възпитанието и обучението на децата в сравнение с класическите педагогически подходи.

Началният педагог от ОУ „Екзарх Антим I“ Марина Ангелова също посрещна гостите от четирите държави в класната стая на своите второкласници, като обясни, че те вече са във ваканция, но тя е готова да отговаря на всякакви въпроси. Какви са видимите разлики между традиционната и Монтесори системата, с колко деца работи в паралелка, как нейните ученици общуват с останалите класове и по какво се различават в поведението си от тях бяха любопитни да научат гостите. Ангелова обясни, че по нейни наблюдения обучаваните по Монтесори са по-комуникативни, отворени към нови знания и нямат проблем да спазват правилата.

„Фокусът на проекта е основно върху специалните предмети и взаимовръзката между тях. Ще бъде разработен специален въпросник, който всички партньори ще попълват, а на финала ще обобщим резултатите и ще изготвим доклад. За първи път се прави подобно проучване, защото Монтесори педагогиката се свързва по-скоро с децата в предучилищна и начална училищна възраст. Така че нашият проект се явява новаторски и очакванията са да даде различна посока относно приложението й в по-зряла възраст. Уменията за сътрудничество, уважение и самоконтрол са актуални във всички етапи“, поясни директорът на ПГВАД Константин Костадинов.

Утре участниците в проекта ще посетят „Матраци ТЕД“, за да се запознаят в детайли с дуалното обучение. Фирмата работи с ученици от ПГ по дървообработване.