Партийно неутрални значи ли да не членуват в политически партии. Този въпрос задават от Синдикат „Образование“ по повод Законопроекта за деполитизация в българското образование.

„От текста, че учителите трябва да бъдат „партийно неутрални“, което важи и за директори, и за началници на регионални управления на образованието, категорично не би следвало те да не могат да бъдат членове на партии или пък да поддържат определени политики. В противен случай излиза, че е порочно да имаш политически възгледи“, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.

Според него текстовете трябва да се прецизират в посока надопускане на открита партийна пропаганда при изпълняване на служебните задължения, както и да се направи тълкувание що е то политически неутралитет.

По думите му паралелно с променените текстове в ЗПУО трябва да се сложи край на политическите протекции при назначенията на директори. Синдикатът подкрепя предложението, включено в коалиционното споразумение, директорската длъжност да стане мандатна, макар и с неограничен брой на мандатите след атестация, както и въвеждането на изискване за ценз и управленски опит към кандидатите. Искането е в комисиите за конкурсите, както и в атестационните комисии за учители и директори, да бъдат включени и представители на синдикатите.

Законопроект

В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически неутрални и не могат да налагат идеологически и политически убеждения. Изискването за политически неутралитет и забраната за политическа и партийна дейност важат също за началниците и служителите в регионалните управления на образованието.

Това е записано в проект за изменение и допълнение в Закона за предучилищното и училищното образование, приет от Министерския съвет днес. Ако тези промени бъдат гласувани в Народното събрание, системата на средното образование ще се деполитизира със закон.

Този проектозакон беше публикуван за обществено обсъждане през лятото на тази година, гласуван от служебното правителство и внесен в 46-ото Народно събрание. Той мина на първо четене в парламентарната Комисия по образование и наука, но не успя да продължи към пленарната зала поради краткия живот на тогавашния парламент.