Учениците на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ ще могат да ходят на училище през новата учебна година и с велосипеди. На идеята на училището да възпитава млади хора с екологично мислене и мисъл за природата, откликва пловдивската фирма „Метал Ин” ООД, която безвъзмездно предоставя две стойки. На тях могат да се паркират 12 велосипеда.

„Така всички желаещи ученици и служители на училището могат да се включат в борбата за намаляване на вредните емисии във въздуха и опазвайки природата, да се погрижат и за физическата си форма“, казва зам.-директорът Милена Симеонова.

При голям интерес от ръководството на училището се ангажират да осигурят още паркинг стойки – така всички, които желаят да ходят на училище с велосипеди, ще могат да паркират спокойно и безопасно.