Повече от 440 детски и учебни заведения са били партньори в европейски проекти за сътрудничество

Повече иновативни проекти във всеки сектор на образованието да се финансират при бъдещото развитие на „Еразъм+“. Това предвижда визията за европейската програма в България, представена на срещата на Генералните директори за училищното образование, която се проведе в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Европейската оценка на програмата показва, че 93 % от учащите и 98 на сто от учителите са удовлетворени от участието си в програмата. От Националната агенция по „Еразъм+“ акцентираха върху нуждата от отваряне на програмата с цел включване на по-малки училища и организации, които кандидатстват за първи път.
От началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) са финансирани над 140 проекта за мобилност на български училища и детски градини. Повече от 440 детски и учебни заведения са били партньори в европейски проекти за сътрудничество. Над 1200 учители са включени в обучение в други европейски страни, а над 5800 преподаватели са взели участие в партньорски проекти.

Акцент на срещата бе и необходимостта от изучаването на чужди езици, постигане на по-добро образование и взаимно признаване на дипломи, за да могат младите хора да си намерят работа навсякъде на континента.

София Ериксън, директор на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура” в Европейската комисия, подчерта, че предстои още работа в областта на училищното образование и че в резултат на направените предложения Комисията има възможност да преосмисли отделни намерения, за да отговори на очакванията на държавите членки за постигане на общите цели.