DSCF8612

Евентуалните средства, които Община Пловдив ще получи при сливането на ОУ „Душо Хаджидеков” и „Георги Бенковски”, могат да бъдат харчени единствено и само за подобряване на материално-техническата база на двете училища. Това обясни за „Уча в Пловдив” финансистът на общинския отдел „Образование” Милена Златанова. 225 000 лева е допустимото максимално финансиране, което общината може да вземе за преобразуването по националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Така че към момента не е ясно точно каква сума ще бъде отпусната. Крайният срок за кандидатстване в МОН по модула е 31 май.

Златанова уточни също, че финансирането се извършва на три етапа. 50 на сто от средствата се предоставят авансово на финансиращия орган след одобряване на проекта и обнародването на заповедта на министъра на образованието за преобразуване. На втория етап плащането е в размер до 45 на сто и се извършва след отчитане на изпълнението на мерките и одобряване на междинния отчет от комисията за контрол. Когато по проекта са изпълнени само част от мерките за оптимизация, второто плащане е в размер, който съответства на стойността на направеното.

Окончателното плащане до общата стойност става след финален отчет до размера на извършените разходи. Те трябва да са свързани с ремонти на училищата, подобряване на материално-техническото оборудване, подобряване на условията за столово хранене, погасяване на неразплатени задължения, останали от преобразуваното училище.

За да бъде проектът на Община Пловдив одобрен, тя трябва да представи пълен анализ на училищната мрежа, мерки, насочени към преструктуриране на училища, дейности по предотвратяване на рисковете от отпадане на ученици в резултат на преобразуването.

За утре в 9 часа е насрочен протестът на родителите от двете училища пред Областната управа. Те настояват губернаторът Здравко Димитров да върне за преразглеждане решението на Общинския съвет от 17 май за сливане. Майките не приемат доводите на общината за обединението, което ще се случи през учебната 2017/2018 година.