Лично министърът на образованието Красимир Вълчев даде старт на обходите в началото на септември в квартал "Столипиново".

Допълнителни средства за по-отдалечените градини и училища, за преобладаващ брой ученици с нисък социален статус и въвеждане на критерии за качество предвиждат промените в наредбата за финансиране, обяви в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев

Звъним по телефона, ако видим дете на улицата, вместо в клас. Учителите ще  могат да поискат помощта за дете да се предлага в натура

IMG_3467

Министърът на образованието Красимир Вълчев тръгна днес от врата на врата, за да стане свидетел на работата по обхода на екипите, които трябва да върнат децата в училище. Едночасовата обиколка, предхождана от среща с институции, директори и учители в СУ „Найден Геров”, бе по адреси в Столипиново – най-многолюдният етнически квартал и с най-голям брой извън системата. Преди обиколката той отговори на журналистически въпроси.

-Министър Вълчев, директори споделиха, че много от липсващите деца са заминали за чужбина, но родителите не са уведомили училището и сега няма кой да ги отпише. Но то се води в съответния клас и при евентуална проверка те ще бъдат отчетени като „мъртви души”.

-Част от механизма за обхват е подобряването на взаимодействието ни с МВР и в частност с Гранична полиция. В момента проверяваме всички деца, които ги няма в нашата информационна система, дали са напуснали страната. Ще има такива, които са напуснали, но няма да бъде отчетено в масивите на Гранична полиция. В много случаи само на място може да се установи това чрез съседи или с кмета на населеното място. Разбира се, част от това взаимодействие е да предложим и по-добри механизми за информационна обезпеченост. На този въпрос все още не съм готов да ви отговоря, тъй като не сме стигнали докрай в разговора как да накараме родителите, които напускат страната с децата си, да декларират това.

-Как оценявате действията по работата на екипите по обхват към момента?

-Този процес е перманентен. Логично е в началото на учебната година да са концентрирани най-големите усилия. Ще продължи издирването на децата, които ги няма на адресната регистрация.Открили сме телефон, на който да се подават сигнали. Ще бъде открит такъв и на областно ниво, за да се подават сигнали за деца, които не са обхванати в училищната система. Можем да ги видим понякога на улицата, друг път по поляните. А те много често не са и от населеното място, където са забелязани. Ще се задейства механизъм, за да бъдат идентифицирани, за да бъдат включени в образователната система там, където са намерени. След това да се потърсят други възможности за тяхното връщане. Механизмът ще работи в няколко насоки. Както към родителите с посещения по домовете, така и към всяко дете, за което има сигнал, че не е обхванато, по подобряването на  взаимодействието между институциите. Учителите  ще  могат да поискат помощта за дете да се предлага в натура.  И това ще бъде, до голяма степен, задължително за социалния работник.

-Има предложение образователният медиатор да влезе в класификатора на професиите, за да улесни връзката между семейството и училището.

-Да, и МОН работи по този въпрос. Ще бъде включен в класификатора. Училищата и в момента ползват такива медиатори.Тяхната дейност е много ефективна, когато става въпрос за ромски деца основно. Препоръчали сме да ги задържат. Онзи ден бях в Сливен, там вече са ги включили в щата на училището. Този въпрос ще бъде решен. Ще отпускаме средства за такъв тип училища, които имат нужда от медиатори, за да могат да осигурят заплатите им. Подпомагаме и училища, които са подали молба към социалните за спиране на семейната помощ. Те ще получават равностойни средства на спрените помощи. Могат да ги използват за допълнителна подкрепа на децата.

-Системата очаква с нетърпение промените в Наредбата за финансиране. Как ще бъдат категоризирани училищата?

-Наредбата за финансиране отразява сегашния модел на финансиране. Тя ще бъде променена, след като променим правилата за разпределение на средствата. Ние няма да променим толкова делегираните бюджети, а формулата, по която се разпределят средствата в системата. Това е записано и в програмата ни, като средствата на отделните образователни институции – училища, детски градини, няма да зависи изцяло от броя на децата и учениците, а ще има допълнителни компоненти,  като сумата ще бъде обща за училището. Другото зависи от броя на групите и паралелките, което ще балансира тази зависимост от броя на учениците. Отделно от това ще има допълнителни средства за училища и детски градини, които са в малки и отдалечени места, където е по-трудно да се привличат специалисти – те трябва да бъдат компенсирани. Другото, което в следващите години на няколко крачки ще направим, е допълнителни средства за училище като това, където има концентрация на деца от уязвими групи, чийто социален статус е нисък, чийто майчин език не е български. Ние трябва да разширяваме обучението по български език – и в детските градини, и в училища. За съжаление имаме големи групи от проблемни деца, които не са включени в процеса на предучилищното образование. Този процент е много по-висок за 3 и 4-годишните деца. Затова мярката за задължително обхващане на деца на 4 години за нас е ключова. Тя ще гарантира, че те ще имат по-малко трудности на входа на първи клас.

-А качеството ще бъде ли отчетено?

-Качеството е най-трудно да се отчете. Трябва да имаме надеждна оценка, която е базирана на точна, проверима информация, за да бъде възприета. Готвим такава оценка. Надявам се за 2019 година да можем да предложим решение. Тя ще бъде базирана на напредъка, не толкова на външното оценяване. Трябва да отчита и характеристиките на средата – входа и изхода. Законът за предучилищно и училищно образование предвижда такава оценка, като към нея се добави оценката от инспектирането, която ние ще започнем да правим в края на годината. Но едно инспектиране е трудоемка дейност, отнема време. Ще ни трябват няколко години да направим оценка на инспектирането на всички образователни институции.