Държавата да не изисква плащането на осигуровки върху сумата, която се възстановява на учителите за направените от тях разходи за междуградски транспорт или наем. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Той е изготвен от Министерството на труда и социалната политика и публикуван за обществено обсъждане.

Измененията се налагат, тъй като досега в Наредбата липсва изричен текст по този казус. От Социалното министерство посочват, че при проверки от данъчните органи в образователните институции са дадени задължителни предписания за внасяне на осигурителни вноски върху възстановените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти.

Промяната е в унисон с политиката за създаване на условия за повишаване привлекателността на учителската професия и на социалния статус на учителите. Очаква се прилагането й да допринесе за привличане, задържане и развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години и на доказани специалисти.

През миналата учебна година над 16 000 педагози от 2800 училища и детски заведения у нас са пътували до работа в друго населено място или са живели под наем. С промяна в Наредба 1 за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование от февруари тази година МОН пое разходите на всички пътуващи учители. Дотогава Просветното ведомство поемаше само пътните на учители, които пътуваха на работа от по-големи в по-малки населени места с до 5000 души население.

Срокът за становища и предложения по проекта е до 3 септември.