С 50 млн. лева ремонтират детски градини и училища. 4 млн. лева за физическа активност и спорт

Правителството одобри нови 4 410 500 лева за почивки на ученици по Националната програма „Отново заедно“.

Със средствата се обезпечават пътуванията на над 17 000 деца и учители от 592 училища в страната, одобрени за първия етап на програмата за 2022 г. Те получават шестдневен туристически пакет на стойност 500 лева на участник, който включва 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности.

3 911 750 лв. се насочват към 170 общини за финансиране на пътуванията на 13 742 ученици и 1462 ръководители от 513 общински училища. Министерството на образованието и науката получава общо 439 000 лв. С тях ще бъде осигурена почивка на 1412 ученици, водени 167 ръководители от държавни училища, на 21 деца и трима ръководители от две духовни училища и на 76 ученици и 11 преподаватели от 6 частни училища. 32 750 лв. отиват в Министерството на културата за финансиране на 4 държавни училища за пътуване на 119 ученици и 12 ръководители. 27 000 лв. се предоставят и на Министерството на младежта и спорта за екскурзии на 99 ученици и деветимата им ръководители от 3 спортни училища.

Правителството отпусна и 50 млн. лв. за ремонти в детски градини и училища.  Средствата ще бъдат използвани приоритетно за поправки на покриви и за енергоспестяващи мерки. При равни други условия се дава предимство на средищни, обединени училища и такива с по-голям брой ученици.

Ще бъдат финансирани общо 175 образователни институции в 27 области в страната – 151 общински и държавни училища и 24 детски градини. Най-много са ремонтите на покриви и спешните ремонти от всякакъв характер – общо 125. В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната ефективност чрез смяна на дограми и др.

Правителството одобри 3 975 115 лева за физическа активност, спорт и спортно-туристически дейности на децата и учениците за 2022 година.

По бюджетите на общините се разпределят 3 568 745 лв. за 797 795 деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища и в духовните училища. Министерството на образованието и науката получава 406 370 лева за 200 деца и 81 154 ученици от държавните училища.

Минималният размер на средствата за физическа активност е определен с постановление на Министерския съвет от 2020 година – 3 лв. за дете и на 5 лв. за ученик.