Още 1132 деца от начален етап в Пловдивска област ще се върнат в клас утре, след като родителите им са размислили и са попълнили декларации да бъдат тествани за коронавирус след изтичането на първоначалния краен срок. Присъственото обучение за учениците от 1 до 4 клас започна масово в понеделник и вторник при спазване на изискването 50 на сто от родителите в паралелка да са дали съгласие те да бъдат тествани. Първоначално това бяха семействата на 55,18% от малките ученици в областта.

Второто тестване предстои утре и то ще се проведе още в 65 нови паралелки, които се връщат в класните стаи. С новите желаещи делът на съгласните родители е надхвърлил 50%.

Днес Регионалното управление на образованието разпределя още 59 кутии с по 20 теста, които ще стигнат за 1180 деца допълнително. Училищата разполагат и с резерв от 10%.

Тестове има и за понеделник. Дотогава се очаква доставка на следващите пратки с антигенни щадящи тестове, които ще обезпечат процеса за още две седмици.