DSCF5509

Правителството одобри допълнителни 112 915 лева за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата, както и за стипендии на учениците от общинските училища. Средствата са предвидени по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за настоящата календарна година.

Програмата, приета от правителството през февруари, предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на учениците, заели призови места на конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок критерий. Те имат право на еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и на едногодишна стипендия в размер на 135 лева месечно. За тази цел в централния бюджет за 2015 година са предвидени 1.8 млн. лв. До момента са отпуснати около 713 000.