Учителите ще могат да се запознаят с наличните проекти в електронно четим вариант, предоставен от издателствата

Оценяването на проектите на учебници от учителите ще може да се извършва по електронен път, предвиждат обнародваните в Държавен вестник промени в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Преподавателите ще могат да се запознаят с наличните проекти на учебници, предоставени в електронно четим вариант на посочени от издателствата интернет адреси.

До този момент авторите (издателствата) разпространяваха до всяко училище, в което се изучава съответния учебен предмет, проектите на учебник и/или учебен комплект под формата на готово книжно тяло. С промяната, наложена от предприетите мерки в извънредното положение, се създава възможност проектите да могат да се предоставят на учителите под формата на електронно четим вариант. Формата ще се определя за всяка процедура със заповед на министъра на образованието и науката.

С измененията в наредбата се въвежда изискване и по отношение на съдържанието на учебниците, което не трябва да надвишава съответната учебна програма (теми, нови понятия и др.).