Учители от ОУ Алеко Константинов” се отказаха от емотиконите и червения цвят, а заложиха на слънцето, стана ясно по време на инициативата за педагогически обмен „Гост за един ден”

Къщичка с логото на училището под формата на зелен печат оценява знанията и уменията на първолациите от ОУ „Алеко Константинов”. Печатът е авторски и е изработен от начални учители и преподавателя по изобразително изкуство Ели Георгиева. Припомняме, че след измененията на Наредба 11 децата от 1 до 3 клас трябва да бъдат оценявани с качествени показатели, чиито символи определят училищата. Целта е да се гарантира плавен преход към въвеждането на оценки с качествен и количествен показател, т.е. от 2 до 6, с които учениците трябва да свикнат в 4 клас.

Учителите от „Алеко Константинов” са въвели символи за всеки от показателите отлично, много добре, добре, задоволително и незадоволително. По въртенето на слънцето детето може да разбере как се е справило. За знаещите слънцето грее високо над покрива на училищната сграда, която се усмихва. Тези, които не са се представили според изискванията и имат да наваксват, то е ниско долу или е забулено от облаци, а къщичката е тъжна. Опитът на началните педагози показал, че червеният цвят излишно стресира децата, затова те се обединили около идеята авторският им печат да е в зелено.

Иновативни практики при работа с първокласници преподавателите от елитното училище демонстрираха днес пред 35 свои колеги от Пловдив и областта в рамките на инициативата „Гост за един ден”. Училището е в списъка на МОН за иновативни и по проекта работят 8 начални и двама учители по английски език в паралелки от втори, трети и четвърти клас.

Рано сутринта колегите им наблюдаваха урок по български език, в който първокласниците демонстрираха отлични умения по четене и разбиране на текст. След като прочетоха на „стоп” историята за костенурката и заека, децата трябваше да преценят коя от посочените на интерактивната дъска мъдрост отговаря на приказката: „С мисъл и упорство всичко се постига” или „Сговорна дружина планина повдига”. След това, разделени по групи, залепиха предварително нарязани думи, които характеризират качествата на двамата герои, върху картинки с изображенията на заека и костенурката.

С вдигане на емотикони първокласниците на Анета Терзиева трябваше да определят дали часът е бил интересен или са скучали. Виктория бе толкова ентусиазирана, че не чу звънеца и попита няма ли да работят още.

Акцент на учителския обмен бе поставен върху общата подкрепа за личностно развитие. Старши експертът по начално образование в РУО Васка Атанасова посъветва учителите да съобразяват преподаването с потребностите на своите деца и да ги оставят те да бъдат активните по време на часа. Да се развиват уменията за четене във всички учебни предмети, бе другата препоръка на Атанасова.

Гост-учителите наблюдаваха също система на работа с текстови задачи, интегриране на информационните технологии в уроци по математика, предприемачество и околен свят.

Главният учител в начален етап Виктория Стойнова разказа на колегите си, че ОУ „Алеко Константинов” е пионер при реализация на  иновативния проект „Училище в облака – въвеждане на Google приложение за образованието”. Преди всяка самостоятелна работа в 3 и 4 клас те подготвят съдържателна рамка с нивата на трудност, скалата за оценяване и превръщането на точките в бележки. Така родителите, които също са в облака, получават от класния ръководител критериите за оценяване на съответния тест, а в края знаят нивото на детето си. Това е начин родителите да се отърсят от съмненията, че детето им е подценено или надценено. Графикът на самостоятелните работи е предварително оповестен, защото смисълът е да научим децата, не да ги стресираме, и да създаваме позитивна среда, коментира Стойнова.