Отрасловият съвет реши: Всички учители ще получат заплати за времето на дистанционното обучение, от 13 до 16 април ще бъде въведен разтоварващ за учениците

От следващата седмица, по предложение на министър Красимир Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование може да се поставят оценки при дистанционното обучение. Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал – по електронен начин, както и да се вписват часовете в електронния дневник.

Всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистанционно обучение ще бъдат изплатени, реши още Отрасловият съвет. Изискването бе учителите да са водили обучение в електронна среда 5 астрономически часа, което включва и подготовка на уроците. Това означава поне 25 часа при петдневна работна седмица. Учителите, които по принцип работят с договор за по-малък норматив, ще получат също възнагражденията си за часовете, които са провели.

В периода от 13 до 16 април ще бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим. В зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа, може да се акцентира върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство и музика), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа.

Синдикат „Образование“ към КТ „Пдкрепа” постави въпроса за детските градини, в които педагогически и непедагогически служители са в платен отпуск. За тях няма ясен регламент, като някои общини са одобрили варианти на дистанционна дейност. Ще бъдат обмислени и приложени възможности за дейности по график за поддържане на хигиената в сградите, за консултации с родители, за подпомагане на други дейности в градината. Предстои да бъде проведена дистанционна среща с Националното сдружение на общините за добри практики в различни градове по ангажиментите на персонала.