В ОУ "Ал. Константинов" изпитът започна точно навреме, а преди началото децата получиха инструкции от квестора.
В ОУ “Ал. Константинов” изпитът започна точно навреме, а преди началото децата получиха инструкции от квестора.

Оценките от днешния тест по българските език за външното оценяване на четвъртокласниците трябва да се ясни до три дни, обявиха от регионалния инспекторат по образованието. Изпитните варианти ще се проверяват от училищни комисии, но педагозите не трябва да преподават на 4 клас. Критериите за оценка бяха публикувани днес на обяд, час след като приключи изпитът.  Максималният брой точки е 20, които показват степента на овладяване на учебното съдържание за началния етап на обучение. Оценките няма да са решаващи, а ще се вписват като текущи по усмотрение на учителя.

5700 деца писаха диктовка за “Врабчето и лисицата”. Те ще имаха на разположение 40 минути време за работа върху 11 задачи за четене с разбиране.

Навсякъде изпитните материали се отвориха без проблем, въпреки новите пароли. Още преди 10 часа в ОУ “Алеко Константинов” бяха разпечатали тестовете и децата започнаха работа навреме.

Повечето директори споделиха, че изпитът се е превърнал в рутина за тях, а децата изобщо не били стресирани от т.нар. малка матура, тъй като се явявали в своето училище.

Все едно си беше обикновена контролна. Диктовката беше лесна, защото сме учили как се пише пряка реч и сме се упражнявали, споделиха на излизане децата от “Алеко”-то.

Отсъстващи по болест и деца със специални образователни потребности не са решавали днешния тест, каза експертът по начално образование Васка Атанасова. Родителите на деца с ДЦП, интегрирани в масовото училище, са предпочели да не ги подлагат на допълнителен стрес, макар че работят по-дълго от останалите.

Днес е външното оценяване по математика, а на 12 и 13 май съответно по човек и общество и човек и природа.