Резултатите от националния етап на състезанията да имат по-голяма тежест при кандидатстването след 7 клас, предвиждат промените в Наредбата за организация на дейностите

1429201114_8_800x-

Резултатите от олимпиадите да имат по-голяма тежест при формирането на бала за кандидатстване след 7-и клас, предвиждат промените в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Досега те можеха да донесат най-много 100 точки от максималните 500 за прием, но в бъдеще по решение на съответното училище тежестта им може да бъде до 200. Лауреатите бяха освобождавани от изпити по български и математика, като автоматично им се начисляваха 100 точки.

Оценките от олимпиади бяха включени като елемент от балообразуването през миналата година заради казуса с Националната природо-математическа гимназия. Максималният брой точки, които можеше да донесе резултатът от подобна олимпиада, бе 100 точки, а останалите 400 идват от двете оценки от националните външни оценявания по български и математика и оценките от двата предмета от свидетелството за основно образование, които са с различна тежест в различните училища.

На училищата бяха дадени за избор 6 варианта, по които да формират бала – да удвоят максималния резултат от НВО по български (200 т.) и резултата от НВО по математика (200 т.), да утроят резултата по български (300 т.) и да вземат веднъж резултата по математика (100 т.) или обратно.

За следващата учебна година се предлага и още един вариант – в бала да се включат по веднъж резултатите от изпитите по български език и литература и един път тези по математика. Когато се избере този вариант, резултатите от национален или областен кръг на олимпиади или състезания от календара на МОН ще се удвояват и ще носят максимални 200 точки.

Училищни директори коментираха, че ако промяната стане факт, това ще стимулира много повече деца да се явяват на олимпиади и състезания.

Предвижда се и поправка в Наредбата за информацията и документите, която слага край на задължителния хартиен дневник и замяната му се електронен вариант. Предвидено е промените да влязат в сила от учебната 2018/19 г. Тогава директорите ще имат право да използват само електронен дневник, без да се налага да го водят паралелно с традиционния книжен вариант. Е-дневниците ще са част от национална електронна и информационна система за предучилищното и училищното образование.