Училището въвежда от догодина древната образователната методика в клубовете по интереси

Състезание по ментална аритметика за ученици от всички пловдивски училища организира Училищното настоятелство на ОУ „Кочо Честеменски“ в партньорство с „Академия КИТ“. „Математически тайни и загадки с абакус“ ще се проведе на 18 май, но крайният срок за записване е утре. Участниците ще се състезават в три възрастови групи – от 5-годишни до IV клас.

Менталната аритметика е древна образователната методика, която набира популярност и у нас. Това е уникален начин за устно пресмятане на задачи за много кратко време без използване на калкулатор – събиране, изваждане, умножение, деление, корен квадратен от число, процент и прости дроби. С помощта на този метод децата тренират концентрация, фотографска памет, логика, въображение, аналитично мислене.

Форматът на състезанието включва 65 задачи. Първите 35 са на сметало абакус, а останалите 30 – на въображаемо сметало. Максималният брой точки е 100. От съществено  значение при крайното класиране е времето, за което ученикът е успял да реши вярно задачите.

„От догодина ще предложим на нашите ученици да изберат менталната аритметика в клубовете по интереси, защото имаме сертифицирани учители“, каза директорът на ОУ „Кочо Честеменски“ Златка Алдженаби.