Срещнах се с кандидатите и с пенсионираните директори, провела съм разговори и с кметовете на всяка община, заяви началникът на РУО Антоанета Пакова

По горещите теми от последните седмици и предизвикателствата пред системата в навечерието на 15 септември разговаряме с началника на Регионално управление на образованието-Пловдив Антоанета Пакова

Деляна ЛУКОВА

– Г-жо Пакова, стопираните конкурси за училищни директори след спиране на Наредба 16 от ВАС нажежиха доста страстите в системата. В Пловдив и областта имаше обявени конкурси за 38 учебни заведения, където трябваше да назначите временно изпълняващи длъжността. Какъв е принципът, от който се ръководихте при взимането на решения?

– От 38 училища, в които трябваше да се проведат конкурси, само в 18 са назначени нови директори. В другите 20 остават тези, които са били до този момент на поста. Директорите, които са били назначени до конкурс и не са придобили право на пенсия, остават. Такива са 14. Има двама директори, на които е било връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване право за изслужено време и старост, които обаче остават на ръководната позиция, тъй като за техните училища няма кандидати на обявените конкурси – нито външни, нито кадри от училищата. Други четирима директори са работещи пенсионери и отправеното им тримесечно предизвестие изтича на 5 октомври. Тези трудови правоотношения обаче могат да бъдат прекратени по всяко време, тъй като Кодексът на труда позволява това. Принцип, от който съм се ръководила при назначаване на временно изпълняващите длъжността, е това да са служители от съответното училище – зам.-директори или учители. Има два случая – разбирам, че са разбунили духовете, при които съм взела различни решения. Това е моя професионална преценка по обективни обстоятелства, свързани с училището, при спазване разпоредбите на Кодекса на труда.

След като конкурсите бяха спрени, реших да се срещна с кандидатите на учебните заведения, за да изразя отношение и уважение, че са положили труд да пишат концепция, да четат нормативна база и да се подготвят сериозно. Смятам, че заслужаваха този жест на внимание. Не познавах всички, но имаше такива, които изказаха изключително удовлетворение от разговора и благодариха за персоналната покана и отношението, изразено към тях. Срещнах се и с директорите, които се пенсионират и искам да отбележа нещо много важно – само един от тях придоби право на пенсия през 2022 година.  Всички останали са придобили това право още през 2019, 2020 или 2021 година – т.е. те са продължили да работят като директори в период от   една до три години след  настъпване на обстоятелство за пенсионирането им.  Чух техните  мотиви, благодарих им за работата в системата. Всеки от тях е изключителен и заслужава да бъде награден. По време на предстоящото септемврийско съвещание ще им бъдат връчени медали с грамота – за цялостна дейност и всеотдаен труд в системата на образованието – това е израз на уважението ни  към тях. Провела и съм разговори и с кметовете на всяка община преди да взема окончателно решение на кого да бъде гласувано доверие.

– Преди по-малко от месец започнаха мащабните ремонти по ОП „Региони в растеж“ в Националната търговска гимназия и ПГ по битова техника. Направена ли е организация с училищата, в които временно ще бъдат пребазирани, така че да не се пречи на учебния процес на приемащите и на пристигащите?

– Провели сме срещи с всички директори. Ремонтът в Национална търговска гимназия вече СУ „Св. Седмочисленици“ и в СУ „Софроний Врачански“. Това е обсъдено с Община Пловдив. Учениците от ПГ по битова техника трябваше да провеждат обучение   в СУ „Кл. Охридски“, но в последните дни се наложи промяна след инцидента в ОУ „Душо Хаджидеков“, при който изгоря покривът на основната сграда. Така че гимназистите вероятно ще отидат в ПГ по механотехника, а 8 паралелки от „Душо Хаджидеков“ – или учениците от шестите и седмите класове – в СУ „Кл. Охридски“. 1 и 2 клас остават в помещенията на подблоковото пространство, 3, 4  и 5 клас – във втората сграда в кв. „Съдийски“. Координираме действията си с община Пловдив и предстои те да изготвят  количествено-стойностна сметка за необходимите финансови средства за възстановяване на покрива. Същата ще бъде представена на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС по Закона за защита при бедствия и аварии.

– В тежко състояние се намира и ПГ по жп транспорт в Карлово, която пострада от наводненията в резултат на проливните дъждове. Нови пет села в общината, в някои от които има училища, също се оказаха под вода при последните валежи. Каква е ситуацията към момента и налага ли се преместване на учениците?

– От гимназията в Карлово вече са направили КСС и се надявам на заседанието на Комисията на 9 септември документът да бъде разгледан и да се вземе решение за отпускане на средства. Разговарях с кмета на община Карлово, но все още не съм получила информация дали има засегнати училища от последните проливни дъждове в Карловско.

– Преди дни се състоя регулярната среща на началниците на регионалните управления със служебния екип на МОН. Какви ще бъдат приоритетите пред новата учебна година, кои са акцентите и големите препятствия пред системата?

– Един от основните акценти ще бъде Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Усилията ще бъдат насочени за намаляване броя на отпадналите и преждевременно напусналите системата на образованието. Според националните данни, които бяха цитирани от министър Сашо Пенов, необхванатите към 31.03.22 г. са 4.93%. Проведени са срещи в рамките на МС със социалното и министерството на вътрешните работи да активна подкрепа на дейностите при междуинституционалните обходи. Не е тайна, че активната страна по време на обиколките по адреси на учениците са учителите и медиаторите,  които обаче се нуждаят от подкрепа. Екипите за Пловдив и областта вече са оформени,  като акцент отново ще  бъде проследяване обхвата на 4, 5 и 6-годишните, както и новоотпадналите.

Друг акцент е гарантиране на отоплителния сезон в учебните заведения. В момента се събират от директорите справки за вида отопление в учебните заведения, възможностите за алтернативно отопление, като данните ще бъдат обсъдени в МОН и в министерство на енергетиката, за да се вземат решения.

Приоритет ще бъде и квалификацията на педагогическите специалисти с фокус върху усъвършенстване на дигиталните компетентости при ОРЕС. При обучението от разстояние е важно и взаимодействието с родителите, които трябва да бъдат включени като партньори.

Що се отнася до качеството на обучението, препоръката към училищата е да изграждат професионални педагогически общности за подкрепа, да осъществяват партньорство с университетите и с бизнеса (за дуалното обучение), да подкрепят както учениците от уязвими групи, така и децата със СОП и тези с изявени дарби, да прилагат  иновации, компетентностен подход, проектно-базирано обучение, да създават ресурси и учебно съдържание, залагайки на междупредметни връзки.Трябва да се работи също и за подобряване на знанията по български език, математика и профилирана подготовка, особено в училищата, които са показали по-ниски резултати на НВО и ДЗИ. Недоброто владеене на български език води до демотивация  и напускане системата на образование от учениците от уязвимите групи.

– Какво ще е вашето послание към директорите от Пловдив и областта на предстоящото съвещание преди старта на учебната година?

Директорите така да организират работата в училище, за да постигнат основните цели – повишаване качеството на образование, а оттам – и подобряване на резултатите на НВО и ДЗИ. Да направят училището привлекателно място за децата, където те да ходят с желание за придобиване на знания и умения, на дигитални компетентности, гражданска и финансова грамотност, екипна работа.  Да създават позитивна и спокойна среда между ученик-учител-родител. Те са лидерите в своите училища, така, както учителите са лидерите в клас.

– Какво пожелавате на себе си, на учениците, учителите и родителите в навечерието на 15 септември?

Всички да бъдем здрави! На учениците – да са добри, усмихнати, отговорни, непрестанно търсещи! На родителите – да са спокойни и уверени, че училището предоставя най-доброто за техните деца! На учителите – да бъдат мотивирани и горди, че са тази част от обществото, на която се е паднала нелеката и отговорна задача да образоват младите хора! В Япония единствените поданици, които не са длъжни да се кланят на императора, са учителите. Защото японците считат, че без учителите няма да ги има и императорите.

1 КОМЕНТАР

  1. И тъй рече роднината на зеления чорап! Трагедия като предишната!

Коментарите са затворени.