Седмокласниците не внасят молби за външното оценяване по български и математика и не заплащат такси

3754f39c4a47687a7f18ee21b9dc9495

Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство подават от утре кандидат-гимназистите. Това важи само за учениците, които ще кандидатстват “Интериорен дизайн” в Професионалната гимназия по дървообработване и “Компютърна графика” в ОМГ “Акад. Кирил Попов”. Молбите за допускане до изпит за проверка на способностите се внасят от 5 до 11 май в училището, в което се обучава ученикът. Учениците от други области подават заявление в деловодството на Регионалния инспекторат. Кандидатите заплащат такса от 6 лева по банковата сметка на РИО – Пловдив, която е  публикувана в справочника за прием в гимназиите. Изпитът, който е с продължителност 5 часа,  ще се проведе на 2 юни от 9 часа в СОУ “Константин-Кирил Философ”.

Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата, които организират приема си самостоятелно.

Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания внасят заявления  до 21 май в Национална търговска гимназия.

Седмокласниците не подават заявления за полагане на приемните изпити по български език и литература и по математика. Такса също не се заплаща. За работа по модула за национално външно оценяване са предвидени 60 минути, а за допълнителния – 90. За учениците със специални образователни потребности времето се удължава до 40 минути за всеки модул.

Учениците се явяват на външните оценявания в училищата, в които се обучават. В деня на изпита трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка, която се получава  до 13 май от училището, в което се обучават. Ползват син цвят химикалка, а по математика са разрешени линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Не се допускат коректори, калкулатори, справочници и мобилна техника.

Тези, които решат да работят по втория модул, не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху първия. Изслушват един път текста за преразказ, получават един екземпляр и го четат самостоятелно в рамките на 15 минути, след което го връщат на квесторите. По време на изслушването и на самостоятелното четене нямат право да си водят бележки.

По математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.

Резултатите от изпитите по български и математика се обявяват до 3 юни, а по изобразително изкуство – до 9 юни.

В срок до 5 работни дни след обявяване на резултата учениците, в присъствието на родител, имат право да се запознаят с проверената си изпитна.

Подаването на документи е от 16 до 21 юни в училищата центрове:

СОУ “Климент Охридски”, гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 5

ГХП “Кирил и Методий”, гр. Пловдив, ул. “Хан Кубрат” № 15

СОУ “Софроний Врачански”, гр. Пловдив,  ж.к. “Тракия”

СОУ “Пейо Кр. Яворов”, гр. Пловдив, бул. “България” № 136

ОУ „Петко Каравелов”, гр. Асеновград,  ул. “Асен Карастоянов” № 16

ОУ „Кирил и Методий”, гр. Карлово, ул. “Васил Караиванов” № 4

Учениците, положили приемните изпити в други области, подават заявления само в СОУ “Софроний Врачански”, гр. Пловдив,  ж.к. “Тракия”.