Общество, в което наказанието е водещ принцип за борба с престъпността и агресията, няма бъдеще и е обречено на разпад, се казва в позиция на БПЦ

Предметът „Религия“ да бъде въведен сред задължителните учебни часове за тези ученици, чиито родители желаят, призовават в обръщение от Св. синод на Българската православна църква. Призивът е във връзка със зачестилите случаи на насилие у нас и нуждата от това предметът да стане задължителен като превенция срещу агресията. Позицията е изпратена до президента, председателя на НС, премиера и министъра на образованието.

В обръщението си от Св. синод пишат:

Св. Синод в периода на прехода съдейства активно на държавата със своята концепция за религиозното образование, предвиждаща едновременно задължителност и изборност в рамките на предмета „Религия“, за да бъдат отчетени правата и интересите на всички родители и техните деца. От 2020 г. до 2023 г. Св. Синод създаде и нови, съвременни учебници по „Религия-Християнство-Православие“ за всички ученици от 1. до 12. клас, които получиха одобрението на МОН. Църквата ни не спира да подчертава голямото значение на духовно-нравственото възпитание на децата от най-ранна възраст – в семейството, в храма, в детската градина, в училище.

Във връзка с голямото обществено недоволство от зачестилите случаи на насилие и безнаказаност в България призоваваме отговорните институции да проведат своевременни и решителни реформи, но не само по отношение на Наказателния кодекс или Закона за защита от домашно насилие, а в сферата на цялостното българско законодателство, като водещ да бъде стремежът за закрила и подпомагане на българското семейство, за възпитанието и израстването на българските деца в здрава семейна общност и в подкрепяща образователна среда. Предприеманите законодателни промени следва да имат не само санкциониращо действие, а преди всичко възпитателно и превантивно. Общество, в което наказанието е водещ принцип за борба с престъпността и агресията, няма бъдеще и е обречено на разпад. Обратното – бъдеще има такова общество, в което духовно-нравственото възпитание, образованието и културата са приоритет на държавната политика и се прилагат като инструмент за защита на националната идентичност и сигурност, както и за добруването на цялата нация.

До 1947 г. предметът „Закон Божий“ или „Вероучение“ е въздействал особено благоприятно върху ценностното изграждане на нашите баби, дядовци и родители, като е бил задължителен и поставян на първо място в техните учебни програми и бележници. След 1997 г. предметът „Религия“ също доказа благотворното си влияние върху учениците и класовете, които го изучават. На този фон парадоксално е, че той все още не е част от задължителната учебна програма, поради което много от родителите, които желаят децата им да го изучават, нямат тази възможност. Още повече, че в болшинството европейски държави религиозното образование е задължително и конфесионално.

Боли ни, че конфликтите в обществото ни се изострят и мъката на пострадалите от насилие се увеличава. Но това е закономерно следствие от липсата на целево духовно-нравствено възпитание и обучение в родното училище. Значителна част от нашата младеж е объркана, няма цел и смисъл в живота, преживява все по-голяма морална деградация.

Ние, членовете на Св. Синод на БПЦ-БП, отговорно заявяваме, че когато се заличи „разликата между добро и зло, истина и лъжа, любов и омраза, правда и безправие, добродетел и порок, чест и безчестие“, настъпва лична и всеобща социална криза, която може да бъде преодоляна единствено чрез преоткриване и прилагане на християнските добродетели. Призоваваме нашите управници и цялото ни общество да обединим сили в борбата срещу агресията и нравствената деградация и предметът „Религия-Православие“ да бъде въведен в раздела на задължителните учебни часове за тези ученици, чиито родители желаят децата им да го изучават, та да имаме своето ново възраждане.