zx450y250_1833705
Депутатите от парламентарната комисия по образованието  бойкотираха предложението на  правителството  два пловдивски колежа да станат висши  училища –  Колежа по икономика и администрация   и Европейския  колеж по икономика и управление. Мотивът за отлагането е, че наскоро приетата от парламента Стратегия за висшето образование предвижда редуциране на висшите училища и предлаганото преобразуване влиза в противоречие с нея. Другите кандидати за висши училища са Колежът по телекомуникации и пощи в София и  Международният колеж в Албена.

При представянето на предложението министърът на образованието Тодор Танев направи уточнението, че  Законът за висшето образование дава правото на колежите да се преобразуват във висши училища и единственият критерий за това е положителна оценка от НАОА, каквато те имат. “Те не стават университети”, заяви министърът и обясни, че новият статут дава право на училищата да обучават магистри, а досега произвеждали само “професионални бакалаври”. Той обаче коментира, че възнамерява да внесе ред по отношение на статута на колежите и в министерството се работи по концепция за колежанското образование.

Депутатът от ГЕРБ Снежана Дукова коментира, че статутът на колежите е да произвеждат професионални бакалаври и желанието им да се надскочат може да наруши баланса предвид многото университети. Депутатът от Реформаторския блок Бойка Маринска заяви, че тя няма да подкрепи предложението, тъй като противоречи на Стратегията за висшето образование. Тя каза още, че и четирите колежа са с отрицателно становище от НАОА по критерия “наличие на обществена потребност” от преобразуването. Депутатът от ГЕРБ Красимира Анастасова допълни, че два от колежите – Европейският колеж по икономика и управление  и Международният колеж в Албена – са с отрицателни становища по отношение на преподавателския състав.

Ректорите на колежите  посочиха, че залегналото в стратегия редуциране на висшите училища не трябва да започва от частните колежи, тъй като те не ангажират държавата с финансов ресурс, а се самоиздържат. Те  се оплакаха, че образователната степен “професионален бакалавър” е трудно разпознаваема в Европа, което им създава трудности.

В крайна сметка депутатите отложиха решението, тъй като по него няма постъпили никакви становища и има нужда от юридическо прецизиране на някои текстове.

Министърът на образованието Тодор Танев съобщи, че колежите не трябва да са непременно част от висшето образование и ръководеното от него ведомство работи по концепция за колежанското образование и то да е по-близо до професионалното образование. “Ще измъкнем колежите от лапите на висшето образование”, заяви той.