path_173715

Победителите от регионалното състeзание “Мога и зная как” ще влизат без приемен изпит в Техническия университет. Надпреварата се организира за четвърта поредна година от професионалната гимназия по електроника и електротехника и ще се проведе във филиала на вуза. В състезанието ще премерят сили ученици от сродни професионални гимназии в Смолян, Петрич, Мадан, Гоце Делчев, Кюстендил, Банско, Панагюрище или 12 отбора от по двама участници. Те са разделени в младша и старша възраст, а практическите и теоретическите задачи са съобразени с наученото в 9-12 клас.

Всеки ученик се състезава за себе си, като за 50 минути трябва да сглоби електрически модул – например металотърсач, да опише технологично действията си и след това за още 20 минути да реши тест с 30 въпроса. После оценяващите проверяват как и доколко работи сглобеният уред, както и отговорите на теста. Резултатите на състезателите се оценяват по система от максимум 100 точки. Индивидуалните постижения се преизчисляват и по шестобалната, обяснява доц. Иван Костов – ръководител на катедра “Системи за управление” в университета и председател на журито.