Осем гимназисти от СУ „Черноризец Храбър” получиха по 100 лева за първия срок. Награди за добротворство зарадваха ученици от 2 и 7 клас

Отличници без отсъствия бяха поощрени със специални стипендии. За осма поредна година  СУ „Черноризец Храбър“ връчи финансови стимули като награда за най-изявените ученици. Стипендиантите са от паралелките с професионално обучение по специалностите „Публична администрация“ и „Предприемачество и бизнес“. Осемте отличени гимназисти не са отсъствали нито веднъж през първия срок и са взели участия в олимпиади и състезания, както и в поредица инициативи, издигащи авторитета на училището. Стипендията е в размер на 100 лева. На празника по ежегодното връчване на стипендиите присъстваха кметът на район „Тракия” Костадин Димитров, представители на висши училища, на училищното настоятелство и обществения съвет.

Връчени бяха и парични награди от обявената от Ученическия парламент кампания за добротворчество. Отличия получиха учениците от ІІЕ клас, VІІА и VІІБ клас . Всички те са участвали или организирали благотворителни кампании.

Поздравления към гостите отправиха учениците от паралелките, изучаващи руски, испански и английски език. Трите езика са застъпени в ранното чуждоезиково обучение в училището.