Почетни плакети за директорите на ОУ „Яне Сандански“ и ОУ „Захари Стоянов“, за учителите по музика на ДГ „Осми март“ и ДГ „Зорница“

Водещите учители от детски градини и училища на територията на  “Южен” бяха наградени по повод Деня на народните будители от кмета на района Борислав Инчев. Книга и грамота за постигнати успехи в образователната сфера и за съхраняване на българската духовност, традиции и култура получиха 36 изявени преподаватели, номинирани от педагогическите съвети на учебните заведения.

Инчев награди и учители, чиито ученици са спечелили първите места в обявените конкурси по повод 140 години от Освобождението и работили за развитие на музикалните таланти на децата – – Елена Искилиева – ОУ „Захари Стоянов“, Диана Димитрова – СУ „Константин Величков“, Румяна Христанова – СУ „Братя Миладинови“, Йорданка Иванова – СУ „Братя Миладинови“, Кинче Йонкова – ДГ „Албена“.

Почетните плакети получиха директорите на училищата „Яне Сандански“ – Маргарита Бозова и Елена Щерева на „Захари Стоянов“, както и учителите по музика от детските градини „Осми март“ и „Зорница“ – Иванка Ангелова и Снежана Донева.

Ето и наградените:

НУ „ Св.Климент Охридски“ – Стефка Кусева и Румен Стоянов

ОУ „Димитър Талев“ – Елица Чуканска

ОУ „Захари Стоянов“ – Цветанка Нешева и Любомира Джингарова – Нешева

ОУ „Стоян Михайловски“ – Горица Петрова и Камелия Христова – Кочова

ОУ „ Яне Сандански“ – Валя Рашева, Калина Иванова, Христина Санджъ

СУ „ Братя Миладинови“ – Елка Янева и Людмила Гешева

СУ „Константин Величков“ – Веска Крайчева и Рашко Гълъбов

СУ „Св. Константин Кирил Философ“ – Мая Анастасова и Петя Чолакова

ДГ „Ралица“ – Весела Бонева – Векиева

ДГ „ Мая“ – Живка Николова

ДГ „ Малина“ – Лалка Найденова и Росица Георгиева

ДГ „Осми март“ – Милена Георгиева, Пенка Славова

ДГ „ Валентина“ – Васила Палийска

ДГ „Здравец“ – Данаила Никова и Катерина Гамишева

ДГ „Албена“ – Милена Пашева и Мария Ламбрева

ДГ „ Зорница“ –Светлана Стоянова

ДГ „Светлина“ – Йорданка Пелтекова