Пловдивският и Медицинският университет бяха отличени на Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2021 година. Дванадесетото издание на традиционния конкурс се организира от фондация “Център за безопасност и здраве при работа” с подкрепа на Главната инспекция по труда. Официалната церемония по награждаване на победителите се състоя в Пловдив.

Медицински университет спечели две първи места и златна статуетка –  в категория “Големи предприятия с над 250 заети лица“ и „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд”.

ПУ зае трето място в категория “Големи предприятия с над 250 заети лица”, в която попадат също хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални грижи с настаняване, хуманно здравеопазване, образование, държавно управление, далекосъобщения и дейности по обслужване на сгради и озеленяване. Наградата прие зам.-ректорът доц. д-р Надя Чернева.

Основната цел на инициативата е да бъдат отличени примерите за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в България, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.