Училището в Първомай получи награда от Държавната агенция за закрила на детето за дейности за пълноценно развитие на учениците

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Първомай е удостоено с Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавната агенция за закрила на детето. Наградата в категория „Успешна промяна“ се присъжда за принос в грижата за децата и за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Успешната промяна, която училището започва да реализира преди 4 години в начален етап, е чрез въвеждането на целодневна организация на учебния ден със смесен блок на преподаване. Предимствата на подхода са мотивирани ученици, активно участващи в образователния процес; спокойни родители, имащи повече време за семейни занимания; уверени педагогически специалисти, работещи в екип за индивидуалното личностно развитие на учениците.

В края на 2020 г. главният учител Гергана Стойчева и педагогическият съветник Павлина Георгиева подготвили кандидатурата на училището за Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Официалната церемония за връчване на наградата ще се проведе онлайн през следващата седмица.