Антикорупционната комисия е установила, че определени търговски дружества са били толерирани и доставки са били забавени

Данни за корупционни престъпления е установила проверката на КПКОНПИ в Министерството на здравеопазването. Антикорупционната комисия е завършила проверката на проведени четири процедури за закупуване на бързи антигенни тестове за ученици за откриване на SARS-CoV-2.

Проверката е започнала на 9 декември 2021 г. по сигнали и медийни публикации за допуснати сериозни нарушения при избора на изпълнители.

Изискани са документи, снети са сведения от министъра на здравеопазването и министъра на образованието, заместник-министри от МЗ, включително и от бившия заместник-министър Димитър Петров, както и началник-кабинета на същото министерство, от председателите и членовете на комисиите за обществените поръчки, от представители на търговските дружества – участници в процедурите. С решение на КПКОНПИ всички материали са изпратени на прокуратурата поради наличие на данни за извършени корупционни престъпления.

Събрани са данни за промяна на условията по процедурите на етап подписване на договор, след извършена оценка и класиране на участниците. Установено е, че определени търговски дружества са били толерирани и определени доставки са били забавени, в резултат на което са били облагодетелствани фирми и това е довело до ощетяване на бюджета на Министерство на здравеопазването.

С решение на КПКОНПИ всички материали са изпратени на прокуратурата, поради наличие на данни за извършени корупционни престъпления.