Бившият ректор на Пловдивския университет почина след боледуване

Един от най-успешните ректори на Пловдивския университет проф. Иван Куцаров напусна този свят след боледуване. На 4 февруари проф. Иван Куцаров щеше да навърши 77 години. Той бе начело на вуза два мандата – от 2003 до 2011 година.

Проф. Куцаров е доктор на филологическите науки, професор по български език в Пловдивския университет, изтъкнат  учен със сериозен принос в областта на лингвистичната българистика и славистика, в подготовката на филологически кадри и в организацията и ръководството на науката и висше образование през последните 30 години.

Проф. Куцаров е автор на около 200 научни и научнопопулярни публикации – монографии, учебници, учебни помагала, сборници, студии, статии, бележки и научни съобщения, рецензии, отзиви. С най-голяма стойност за науката са проучванията му в областта на морфологията на съвременния български книжовен език, функционална граматика – с акцент върху теорията на граматичните и функционално-семантичните категории, история на славистиката и българистиката.

Проф. Куцаров има решаваща заслуга за основаването и развитието на филологията в Пловдивския университет, и особено на катедрата по български език, която почти изцяло е сформирана от ученици и последователи на учения. Със същия ентусиазъм той подготвя кадри в родния си град Бургас . Благодарение на авторитета и позициите му, Пловдив се превръща в средище на най-изтъкнатите български и чуждестранни лингвисти, работещи в сферата на българистиката и славистиката, в творческа работилница на кадри, ръководени от учени с опит и знания. Дълги години той заема ръководни позиции в университета – ръководител на катедрата, декан на Филологическия факултет и осем години ректор.

Член е на Комисията по граматичен анализ към Международния комитет на славистите. Бил е дългогодишен член на Специализирания научен съвет по езикознание към ВАК и член на Президиума на ВАК.

Куцаров е и фактическият създател на българска научна школа по функционална морфология, която обединява изследователи от почти цялата страна, а не само от Пловдивския университет, където се намира нейното ядро.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.