SONY DSC

8 ученически тима от клуб „Квант“ премериха знания в пловдивския филиал на Техническия университет

Отбор „Нютон“ бе обявен за победител н 54-тото републиканско състезание по физика, организирано от клуб „Квант“. Състезателите от Математическа гимназия „Акад. Кирил попов“ набраха 138 точки, които се равняват на оценка отличен 5,85 и служат за кандидатстване в пловдивския филиал на Техническия университет.

Осем ученически отбора премериха знания и практически умения по физика в аулата на висшето училище. Надпреварата съвпадна с 30-я рожден ден на клуб „Галактика“ в Смолян и 20-я рожден ден на неговия наследник – клуб „Квант“ в Пловдив. За тези години в клуба са преминали 700 ученици, чийто интерес към физиката бе обобщен от несменяемия ръководител на „Квант“ Васил Базелков: физиката е философия на реалността. Клубът преминава през множество изпитания, когато преди години губи сградата, в която децата са добивали кръжочни знания по физика. Затова днес квантовци са благодарни на Техническия университет, който ги приютява.

„Съвсем логично бе да дадем покрив на млади хора с интерес към физиката, защото тя е в основата на всички инженерни науки, изучавани при нас“, каза доц. д-р Никола Шакев – зам.-директор на филиала. Преди началото на състезанието той отвори залата на клуба по роботика и автоматика, за да презентира на гимназистите, участници в състезанието, модерното оборудване и изобретенията на студентите. Университетът споделя с квантовци не само една сграда, но част от преподавателите във вуза работят заедно със средношколците.

До финалния кръг на състезанието достигнаха три от осемте отбора, които застанаха един до друг, подкрепяни от съученици, приятели, родители и близо 50 млади специалисти, които вече работят, но са били членове на клуба. Всеки отбор разполагаше с минута за обсъждане на получената задача и още толкова време за отговор. Имената, които средношколците дадоха на своите отбори, бяха „Нютон“, „Фарадей“ и „Квантинум“, а състезанието бе толкова оспорвано, че разликата между третия в класацията „Квантинум“ и другите два отбора, достигнали до финал бе само няколко точки. Те съответстваха на оценки отличен 5,54 и много добър 5,12. Всички участници в състезанието получиха грамоти и книги.

Двата отбора финалисти решаваха логически, експериментални и рискови задачи. Момчета и момичета от Пловдив и Смолян трябваше да обясняват по какво се отличава действието на крилата на самолета от тези на птица. После доказваха как по-бързо ще се изгаси пожар – с топла или със студента вода. Една от практическите задачи пък даде в ръцете на момиче порцеланова чаша, чук и гвоздей и предизвикателството да пробие дупка в дъното й, без да я разчупи на парчета. Тя за секунди намери решение – потопи чашата в съд с вода, замахна с чука няколко пъти и проби дъното с пирона. Младите физици от противниковия отбор пък дадоха обяснението на експеримента – чашата не се чупи само тогава, когато водата „изгони“ всичкия въздух в нея.