Осмокласници имат нелеката задача да открият как да опазят планетата от приближаваща опасност – падащ метеорит. Те трябва да съхранят живота, водата, да опазят животинския и растителния свят.

Това е част от сценарий на проектно-базирано обучение, в който ученици от иновативните паралелки в СУ “Любен Каравелов” са въвлечени в часовете по български език, английски език, математика, информационни технологии, музика, биология, химия и физика.

Осмокласниците ще преминат през няколко етапа, докато успеят да предложат своите креативни идеи за спасение. В момента те са в период на изследване, в който проучват факти, търсят статии и данни за подобни събития в миналото и изхода от тях. В резултат от този етап, те ще предложат авторски статии с данни за приближаващия обект, както и плейлист от музикални произведения, които отразяват човешки емоции в такава ситуация.

Скоростта на тяло във вакуум, строеж на атом, разпознаване на истински новини, създаване на уеб сайт, изчисления на вероятности и траектория, писане на авторски статии на български и английски език, създаване на успокояваща мелодия са част от знанията, които иноваторите ще демонстрират в края на всеки един от етапите на проекта и в идеите, които ще представят в края на учебната година.

Целта на проекта е осмокласниците мотивирано да придобиват нови знания, да развиват умения и компетентности, да бъдат новатори, предприемачи, лидери – готови да градят бъдеще.

Тази учебна година СУ “Любен Каравелов” разширява своята иновация и така иновативните паралелки вече са  шест, от които една работи по модел 1:1. Всеки ученик от профил музика с разширено изучаване на информационни технологии в осми клас разполага със служебен Chromebook и работи с Google Workspace.

Освен на техническата обезпеченост и своите учители – ментори, които предварително планират всяка една от дейностите, учениците могат да разчитат на подкрепата от Паола – Мария Вълкова – ученичка от 7. клас, която това лято се завърна от Space Camp Turkey. След спечелена стипендия, седмокласничката се включи в обучения и работилници с младежи от цял свят в един от двата космически центъра за обучение в света, създадени по модел на NASA.