На открития урок гимназистите се запознаха с основните замърсители и показатели, които се следят денонощно

Осмокласниците от специалност „Строителство и архитектура“ от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ заедно с преподавателя си по биология Станимир  Бойчев, посетиха автоматичната измервателна станция в квартал „Каменица“.  Учениците бяха посрещнати от експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, които са организатори на инициативата във връзка с чистотата на атмосферния въздух. Тя е част Европейската седмица на мобилността.

Гимназистите се запознаха с основните замърсители и показатели, които се следят денонощно. Заедно обсъдиха устойчивите модели на обществено поведение, насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и към подобряване качеството на живот. Пред най-любопитните младежи бе демонстрирана специализираната техника за мониторинг на атмосферния въздух.

Темата на кампанията за Европейска седмица на мобилността тази година е „По-добри връзки“. Значителното повишаване на автомобилния трафик в градовете предизвиква остри реакции срещу шума, замърсяването на въздуха и срещу задръстванията, причинени от трафика, а най-добрият начин за преодоляване на негативните въздействия е трайна промяна в начина на мислене и поведението.