Самолет от изгорели компютърни платки и дартс от стиропор и капачки в еко изложба на ПГ по електротехника и електроника

Събирате ли разделно и къде изхвърляте отпадъците, случвало ли се е да използвате нерегламентирани сметища, рециклирате ли – това бяха част от въпросите, които зададоха осмокласници от Професионалната гимназия по електроника и електротехника на пловдивчани. Допитването е по повод Световният ден на рециклирането. Радостин, Антон, Тодор и Ивайло проведоха анонимна анкета сред граждани в района на училището с цел да проучат нагласите на хора от различни възрастови групи относно разделното събиране на битови отпадъци. Всеки участник получи  разработени от учениците информационни брошури, във връзка с инициативата.

Ако трябва да обобщим, има вече създадени нагласи и хората поставят хартията, пластмасата и стъклото в съответните контейнери, но все още се питат дали накрая всичко не отива на едно място, казват анкетьорите. Според тях няма създадени необходимите условия, които да насърчават хората да събират разделно, липсва и обществено доверие към институциите. Хората давали пример с други държави, където има автомати за предаване на пластмаса, които пускат монети срещу съответното количество, а в Италия – хранителни продукти.

По повод инициативата на Global Recycling Foundation – Месец на рециклирането, учениците от осми, девети и десети клас на ПГЕЕ, организирани от преподавателите по химия и опазване на околната среда  Савелия Бечева и Мария Проданова, събраха голямо количество пластмасови бутилки и кенчета, които ще се предадат за рециклиране.

„Подробно бе дискутирана екотематиката за разделно събиране на отпадъци и рециклиране на материали в откритите уроци на учениците от 8 клас. Най-голям интерес предизвика презентацията на 8 ж „Отпадъците в нашата класна стая“, която разказва как е организирано разделното събиране на опаковки“, разказа Мария Проданова.

В рамките на националната кампания “Искам да съм полезен – рециклирай ме” бе организирана и изложба конкурс в ПГЕЕ, насочена към намаляване на количеството отпадъци. Самолет от изгорели компютърни платки, дартс от стиропор и пластмасови капачки, пано от сламки във формата на сърце са изобретенията, класирани на челни места.