Център за междуетнически диалог „Амалипе” стартира кампанията „Стара техника за ново начало”, в която са включени и 13 училища от областта

Въпреки наличието на интернет в махалите, повечето ученици не могат да си позволят заплащането на подходящ тарифен план, показва проучване на Центъра

Център за междуетнически диалог стартира кампания „Стара техника за ново начало“ в подкрепа на училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Над 180 училища от цялата страна са заявили, че се нуждаят от 6500 устройства: смартфони, таблети, лаптопи, компютри, за да реализират качествено дистанционно обучение за всички свои ученици. „Амалипе” отправя апел към институции, компании, организации и граждани да дарят подходящи устройства на училищата, които ще ги предоставят на учениците срещу ангажимента да участват активно в онлайн уроците.

Кампанията стартира след проучване сред 200 училища с деца от етнически произход, които осъществяват дистанционно обучение. В много от школата в селата и училищата с концентрация на уязвими групи сериозен проблем се явява липсата на подходящи устройства сред учениците. В повечето учебни заведения се налага дистанционното обучение да бъде реализирано на две скорости: част от учениците участват в онлайн уроци и различни форми на интернет базирано обучение, докато други остават пасивни или биват достигнати единствено от образователните медиатори, които раздават принтирани уроци и задачи. В някои училища процентът на ученици без налични устройства надхвърля три четвърти от учениците.

Според отговорите на анкетата едва в една пета от училищата над 90% от учениците разполагат с подходящи устройства. В 11% от училищата над 75 на сто от учениците нямат устройства, чрез които да участват в онлайн обучение. В две трети от школата учениците без устройства, които позволяват ефективно участие, са между 10% и  75%.

Близо една пета от училищата са посочили, че въпреки наличието на интернет в махалите, повечето ученици не могат да си позволят заплащането на подходящ тарифен план. 13% от училищата заявяват, че мнозинството от учениците живеят в махали без никакъв достъп до интернет.

Няколко са начините за участие в кампанията. Първият е чрез дарение на компютър, лаптоп, телефон или таблет, но условието е да са работещи и да не се нуждаят от допълнителен ремонт, за да бъдат използвани. Необходимо е техниката да отговаря на минимални технически харакетристи, за да помогне на тези, за които е предназначена, а именно: двуядрен процесор, 4 GB RAM, по възможност актуална операционна система (Windows 7+), ако е стационарен компютър – wi-fi стик или вградена wi-fi карта, с монитор; ако е таблет/ телефон – 3G, със зарядно устройство.

Приемат се като дарение и нови устройства, които ще бъдат предоставени на децата за обучение, а в края на учебната година техниката трябва да се върне обратно в училище, за да се ползва от най-нуждаещите се отново следващата година. Всеки родител, чието дете получи устройство за временно ползване, ще подпише договор, че отговорно ще го съхранява. При „отсъствие“ на детето (неизползване на устройството в съответния ден) без уважителна причина, то ще бъде отнето и предоставено на друго нуждаещо се.

На 2 април от 14.00 часа ще бъде организирана томбола, в която ще бъдат изтеглени първите 30 училища, които ще получат до 10 устройства според  дарените налични. Всяка седмица ще се теглят по още 30 от оставащите училища, докато бъде разпределено цялото получено дарение. Училищата от областта, включени в кампанията, са ПГ “Евлоги и Христо Георгиеви” – Карлово, ОУ “Хр.Г.Данов” – Клисура, ОУ “Кирил и Методий” – Караджалово, ОУ “Хр. Смирненски” – Ново село, ОУ “Хр.Ботев” – Градина, НУ “Св.св.Кирил и Методий” – Борец, СУ “Васил Левски” – Маноле, ОбУ “Хр.Ботев” – Дълго поле, ОУ “Ген. Карцов” – Христо Даново, ОУ “Васил Левски – Караджово”, ОУ “Отец Паисий” -Истра, ОУ “Гео Милев” – Белозем, СУ “Любен Каравелов” – Пловдив.

Информация за кампанията:

http://www.amalipe.com/files/bulletin/opisanie_kampania.pdf