Центърът за кариерно развитие в Пловдив прави анкета в 7 и 8 клас

education

Готови ли сте да изберете училище, в което да продължите образованието си, имате ли информация какви профили, професии и специалности се изучават в отделните училища и какъв е редът за прием. Това са основните въпроси заложени в анкетното проучване, което Центърът за кариерно ориентиране в Пловдив прави сред всички ученици от 7 и 8 клас. Целта е да се проверят нагласите и готовността на младите хора за избор на образование. Анкетата е анонимна, а след анализ на резултатите кариерните консултанти ще проведат работни срещи с ученици и родители по места.

Въпросите са така подредени, за да може допитването да установи дали бъдещите гимназисти различават профилирана от професионална паралелка, знаят ли какво се учи в професионалната гимназия или в училищата по изкуства. От каква информация се нуждаете, за да вземете правилното решение спрямо вашите интереси и възможности е финалният въпрос към тийнейджърите.