За всички шест паралелки второкласници в ОУ „Димитър Талев“ информационните технонологии са въведени като разширена подготовка, децата създават анимирани проекти с използване на алгоритми

44 са иновативните училища в Пловдив и областта, които са въвели нови елементи в методиката на преподаване, организацията, учебната среда и учебното съдържание в 10% от учебните планове и програми на съответния образователен етап. На 31 януари изтича срокът за подаването на новите кандидатури. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите, които ще бъдат включени в иновацията. Комисията за иновативните училища към министъра на образованието ще реши кои да попаднат в списъка за следващата учебна година. Само преди седмица се състоя регионална онлайн среща, на която иновативните училища представиха опита си.

За трета учебна година ОУ „Димитър Талев“ внедрява и утвърждава иновативния си проект “С иновации за ефективно образование към успешни личности”. На обучението от разстояние в електронна среда училището гледа като нова възможност за развитие и прилагане на иновации, така че учениците от начален етап да имат ефективен, достъпен, организиран и резултатен учебен процес, категоричен е директорът Ирина Чолакова. От настоящата учебна година паралелка второкласници се обучава по модела 1:1.

„Учениците от този клас сами се избраха. По време на обучението в електронна среда през изминалата учебна година демонстрираха дигитални умения, присъщи на ученици от прогимназиален етап. Мотивирани от своя класен ръководител, те използваха различен инструментариум и постигнаха високи образователни резултати, а бяха само в първи клас. Това ни мотивира да внедрим модела 1:1 и смело да експериментираме с втори клас“, обяснява Чолакова.

Също от тази учебна година предметът „Информационни технологии“ е въведен като разширена подготовка за всички шест паралелки второкласници. Идеята е децата от начален етап да се научат да работят спокойно и ефективно в електронна среда. Акцентът е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране.

„Реализирането на компютърните модели се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др. Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество“, пояснява Ирина Чолакова.

Друга, прилагана от училището иновация, е в организацията на учебния процес за първи и втори клас, а именно седмично разписание, в което е заложено преди обяд редуване на учебен час по български език, английски и математика със самоподготовка. И всичко това изцяло в електронна среда. Въвеждането на нов дневен режим позволява на учениците да започнат учебния ден с два часа по 20 минути и десетминутна почивка между тях, следвани от време за почивка също от 20 минути. Дневният режим включва отново два учебни часа и 20 минути за почивка. Петият час завършва в 11:40 часа.

Чолакова пояснява, че виртуалните класни стаи имат стройна организация. Учебното съдържание се публикува в съответния предмет, попълват се дата на изпълнение, име, фамилия и длъжност на преподавателя, клас, тема, знания, умения, отношения, очаквани резултати,  упражнения и задачи за усвояване/домашна работа, форма за обратна връзка чрез Google forms. Училището публикува на сайта си видео материали с указания към родителите за достъпа и организацията на виртуалната класна стая и учебния процес, както и правила за провеждане на учебен час в онлайн среда среда.

Бялата дъска е заместена от работни файлове чрез приложението Jamboard. Учениците работят върху него в реално време през учебния час. В споделен файл от учителя показват знания за правопис и граматични правила по български език и литература, решават задачи по математика, усвояват нови думи по английски с помощта на динамични файлове и образователни игри. Целта е след всеки урок да следва час за приложение и затвърждаване на знанията под контрол на учителя и задължителна обратна връзка за ученика, така че той да преживее знанието, макар и в електронна среда. Това се случва във втория час по самоподготовка. Следобед следват учебни часове за развитие на креативност, въображение, творчество и изкуство – музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание, околен свят), провеждани от втория учител чрез проектно базирано обучение и прилагане на компетентностния подход. Учениците работят съвместно по проблем, изпратен като задание с ясни указания.

„Данните, получени при провеждане на оценката на внедряваната иновация, показват, че като цяло новият график изключително добре подпомага създаването и поддържането на мотивация у учениците. Индикатор за това е активното им участие в учебния процес в електронна среда. Те се включват с желание и нетърпение да споделят знанията си, правят предложения за съвместни дейности“, отчита Чолакова.

За трети и четвърти клас дейностите по самоподготовка, провеждани в три модула при присъствено обучение, съгласно иновативния проект, в електронна среда са трансформирани в дневното разписание в два времеви интервала. Учениците от групата са разделени на две подгрупи до 13, съобразно образователните им потребности. Децата от първа група от класа се обучават от 13:30 до 14:20 с десетминутна почивка. Следва втората група от класа от 14:30 до 15:20 часа. Учителят има възможността да подпомогне подготовката на домашните работи и да приложи индивидуален подход. Всяка домашна, възложена като задание, се обработва от учителя и се връща до ученика с коментар и допълнени знания.

В рамките на вътрешноучилищните квалификации педагозите споделяли опит за придобиване на умения за мениджмънт на виртуалната класна стая, подготовка на учебното съдържание и избор на образователни ресурси.

В началото на учебната година е направено проучване за техническото осигуряване на учителите и учениците. На всеки учител е предоставен лаптоп или хромбук за работа от разстояние. Осигурени са устройства на всички деца, заявили, че не разполагат.

„Обучението в електронна среда от разстояние има своите положителни страни и те не са за пренебрегване. Непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден. Обучението в електронна среда за учениците от начален етап е труден, но полезен урок, чието усвояване гарантира тяхното скоростно израстване. Наред с дигиталните компетентности, те придобиват комуникационни и умения за активно слушане, развиват емоционалната си интелигентност, общуват. Социалните мрежи са също начин за социализация. Ако виртуалната класна стая се възприеме като вид социална мрежа, то учениците се социализират в нея, макар и виртуално. Придобиват умения за презентиране и свободно изразяване пред виртуалната аудитория. Развиват личностни умения като отговорност, дисциплина, самоконтрол, увереност и целеполагане, които, съчетани с образователни иновации, безспорно ще ги направят успешни“, разсъждава Чолакова.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.