Индивидуалните участници ще решават 30 въпроса за 20 минути. За същото време отборите ще търсят отговори на 5 задачи

Ученическа викторина ще провери знанията по история за Освобождението на Пловдив и България, но онлайн. Състезанието, организирано от Математическата гимназия, НБ „Иван Вазов” и Регионалното управление на образованието, се посвещава на националния празник 3 март.

Според регламента участие могат да заявят ученици от 5 до 12 клас, които ще се състезават в три възрастови групи – до седми, до десети и до дванадесети клас.

Индивидуалните участници ще имат точно 20 минути, за да се справят с 30 въпроса от различна степен на трудност. Същото време за работа ще имат и отборните състезатели, които ще търсят пълни и точни отговори на пет задачи. Отборите трябва са да от максимум петима ученици в съответната възрастова групи, като всяко училище може да излъчи повече от един тим.

Състезанието ще се проведе по едно и също време за всички на 1 март, след като всички са предварително регистрирани. В 14 часа се дава начало на индивидуалните, а час по-късно стартират груповите състезатели.

„Няма опасност от преписване или подсказване. Въпросите са така съставени, а времето за работа е ограничено, така че няма как да се разчита на външна помощ”, уточни експертът по история в РУО Асен Василев.

Обявяването на резултатите и награждаването на участниците ще е на 9 март  в залата на НБ „Иван Вазов“.