Гостите влязоха в час в смарт класната стая на ОМГ, оборудвана от "Самсунг".

 Ученици проучват енергийните ресурси. Водят чуждите партньори в ПАВЕЦ „Орфей” и фотоволтаичен парк в Чоба

Гостите влязоха в час в смарт класната стая на ОМГ, оборудвана от "Самсунг".
Гостите влязоха в час в смарт класната стая на ОМГ, оборудвана от “Самсунг”.

 

Училища партньори от Словакия, Чехия и Турция посрещна днес Математическата гимназия по проект за зелена енергия, финансиран от „Еразъм+”. Всеки от участниците реализира проучване на енергийните ресурси на съответната държава, като в края на проекта ще бъде направен обстоен извод за възможностите, които предлагат възобновяемите източните в Европа. Резултатите ще бъдат сигнал за правителствата как се развива секторът енергетика и какви са тенденциите според младите хора.

На организационната среща в Словакия училищата партньори са получили задачите, по които да работят в рамките на две години, каквато е продължителността, и са посетили ТЕЦ. По време на втората среща в Истанбул нашите ученици са представили анализ на ерегийните ресурси на България и са посетили централа, която произвежда екогорива от рапица. От пловдивска страна в проекта участват Кристиян Георгиев, Емил Крумов, Георги Русев и Елиазар Велев, а ръководител е преподавателят по физика Илиана Иванова.

Пловдивските младежи направили проучвания на енергийните ресурси, не само от възобновяеми източници, но и на невъзобновяеми – въглища, природен газ, които представили под формата на презентация. Всеки ученик събирал информация за определен ресурс, след което направили обобщение.

„Черпихме информация от Националния статистически институт, срещахме се със специалисти от областта. Идеята е, че бъдещето наистина принадлежи на възобновяемите източници и човек трябва да се замисли, че ресурсите, които най-много ползваме, са изчерпаеми. Възобновяемите са скъпи като технологии и оборудване, все още. България е направила сериозна стъпка относно разрешителни за създаване на фотоволтаични паркове и вятърни генератори. Тезата на повечето експерти е, че енергията от фотоволтаиците ще поевтинее в следващите години”, обяснява Илиана Иванова. В края на миналата учебна година четиримата участници в проекта направили анкета със свои съученици пестят ли енергия семействата, която в момента словашките им партньори анализират и обобщават.

Утре гостите от Словакия, Чехия и Турция ще при посетят фотоволтаичния парк в село Чоба и ПАВЕЦ „Орфей”.