Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, в която поиска да бъдат изготвени засилени мерки за психосоциална подкрепа на учениците в контекста на предстоящата нова COVID вълна и евентуалното преминаване на децата отново в дистанционен режим на обучение. Според нея е необходимо училищните психолози да имат проактивна роля за ранно идентифициране на проблемите при учениците, включително и чрез онлайн срещи и консултации.

Повод за препоръката са десетки жалби до омбудсмана, в които разтревожени родители споделят, че след продължителното онлайн обучение децата им са показали по-ниска мотивация за учене, по-слаби резултати в края на годината, трудности с концентрацията, проблеми с езиковото и физическото развитие, разсеяност, липса на желание и интерес за учене, загуба на училищни навици.

Ковачева инициира кампания за подкрепа на психичното здраве на учениците под мотото „Синьо лято“, в рамките на която от 1 до 18 юни т.г. психолози консултираха деца и родители как да се справят с последствията от дистанционното обучение. По време на срещите бе констатирана поява на паник атаки, слаб интерес към образователния процес, по-трудно разбиране на учебния материал по време на обучението от разстояние.

 

„Ролята на училищните психолози за осигуряване на навременна психологическа подкрепа на учениците е от изключително значение и затова е необходимо да се предприемат действия в тази посока“, категорична е Диана Ковачева.

В препоръката си омбудсманът припомня изследването на УНИЦЕФ България, което  констатира, че над 35 % от родителите са прицели, че психичното здраве на техните деца е влошено, а повече от 90%, че децата им се чувстват раздразнителни, самотни, тревожни и тъжни.

Резултатите от проучване на Европейската мрежа на омбудсманите за деца, в което участва и българският омбудсман, също показват, че психичното здраве на децата и учениците е особено притеснително поради ограниченията в движението, задържането в къщи, отсъствието на училището и намалените възможности за игра и срещи с приятели. Констатира още, че нивото на депресия, тревожност и емоционален стрес се е увеличило при децата и учениците, както и необходимостта от достъп до услуги за психично здраве.

Доц. Ковачева е категорична, че предвид новите предизвикателства е необходимо да се изготви специален план за действие за следващите две години и отправя конкретни препоръки, сред които:

–       Да се създаде възможност за онлайн професионална помощ и онлайн поведенческа терапия с учениците.

–       Да се обмислят мерки за подкрепа на училищата, в които няма назначени психолози.

–       Да се създаде училищен механизъм за ранна и текуща оценка на психосоциалното състояние на учениците при връщането им в училище.

–       Да се обсъдят мерки за психична подкрепа за училищния персонал.

–       Да се подобри връзката на училището с родителите за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени децата след продължително онлайн обучение.