Всички те са от професии с очакван недостиг на пазара на труда в секторите машиностроене, електроника и автоматика, МПС и транспортни услуги

Правителството одобри списъците със защитените специалности от професии, по които в бъдеще се очаква да има недостиг от кадри на пазара на труда, за учебната 2019-2020 година. Те са актуализирани и допълнени, като към утвърдените 29 за настоящата учебна година са добавени 14 нови с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги. Сред професиите са техник геолог, корабен техник, техник по автоматизация, сондьор, корабоводител, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник и др.

Към списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, са добавени три нови търсени специалности – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57.

Новите специалности и в двата списъка са предложени от отрасловите министерства, от организациите на работодателите и са приети от междуведомствена комисия. С добавянето им към списъците се очаква по-прецизен държавен план-прием, за да бъдат обучени кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите. Те създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение по специалности в нови или високотехнологични сектори.

Нова е и предложената промяна, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, ако се наложи изключване на специалност от професия от някой от актуализираните списъци.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.