Иновативните училища в Пловдив стават 19, сочи Списъкът за учебната 2018/2019 година, одобрен от Правителството. В него са вписани 290 учебни заведения от 28 области. От Пловдивско те са общо 33.  В тази бройка се включват и училищата, чиито проекти бяха одобрени миналата година и които са подали отново заявка за продължаване на иновациите.

Списъкът е приет, след като в срок до 31 януари в МОН училищата представиха своите проекти за иновации. Те са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, усъвършенстван начин на управлението и образователната среда, използване на модерни методи на преподаване, разработване  на учебното съдържание, програми и планове по различен начин.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от учениците. За всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Учебните заведения, включени в списъка, са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област,  науката и технологиите.

Статут на иновативни за предстоящата учебна година да получат Математическата гимназия, ОУ „Васил Петлешков“, ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Ал. Константинов“, ОУ „Гео Милев“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Пенчо Славейков“, ОУ „Райна Княгиня“, ОУ „Тодор Каблешков“, ОУ „Яне Сандански“, Професионална гимназия по електроника и електротехника, СУ „Димитър Матевски“, СУ „Константин Величков“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Софроний Врачански“, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, СУ „Патриарх Евтимий“, Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ и ЧСУ „Дружба“.

Иновативните училища в областта са: СУ „Кирил и Методий“ – Асеновград, СУ „Васил Левски“ – Карлово, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Строево, ОУ „Кирил и Методий“ – с. Труд, СУ „Асен Златаров“ – Първомай, ОУ „Хр. Ботев“ – Раковски, ОУ „Хр. Смирненски“ – Раковски, ОУ „Хр. Ботев“ – Брестовица, Професионална гимназия „Владимир Заимов“ – Сопот, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Ново село, СУ „Отец Паисий“ – Стамболийски, ОУ „Хр. Ботев“ – Стамболийски“, СУ „Хр. Смирненски“ – Хисар.