Експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство са одобрили мострите на дограма за Хуманитарната гимназия. Вчера бяха поставени няколко прозореца от западната страна на сградата, така че вече може да започне производството и на останалата част. Припомняме, че е предвидена подмяна на дограмата, която е близо 2000 квадрата, като за целта ще бъдат демонтирани 228 броя прозорци. Тези, които са в добро състояние, ще бъдат запазени и реставрирани, каквито са при централния вход, но по-голямата част са изметнати, затова ще бъдат подменени.

Входната врата също ще бъде запазена и реставрирана. В момента се извършва грубо възстановяване на фасадните елементи, след това предстои фината работа и едва след одобрение от НИНКН ще се пристъпи към боядисване, уточниха от фирмата изпълнител.

През юни кметът на район „Централен“ Георги Стаменов подписа договор с „ВДХ“ АД (бившата „Водстрой“), която извършва основен ремонт, консервация и реставрация. На следващ етап ще се прилагат мерки за енергийна ефективност и ще се благоустроява дворното пространство.

Предстои подмяна на цялата покривна конструкция, която ще бъде демонтирана, дървената част под нея ще се импрегнира, а гредите по дюшемето ще бъдат обследвани и монтирани наново. Ще бъде направена реставрация и консервация на фасадата, като всички материали и смеси са съгласувани с НИНКН.

Работи се непрекъснато, дори в най-горещите дни, тъй като за откриването на учебната година скелето трябва да бъде демонтирано, уточни техническият изпълнител на фирмата.

За ремонта са осигурени 3,5 млн. лева. От тях 2,7 млн. лева идват по подписан договор с район „Централен“ и Министерството на културата, а 800 000 лева са от Министерството на образованието и науката. Необходими са още около 7 милиона лева втория етап от ремонта.

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, който е нонстоп на обекта, смята, че ако ОбС гласува сума в рамките на 3 млн. лева, тя ще гарантира на 100% реализацията на първия етап от ремонта. За 2024 година, когато ще започнат вътрешните ремонтни дейности, ще се търси целево финансиране от страна на държавата. Цялата сума за двата етапа на реконструкцията е общо 11 млн. лева.