Общински детски комплекс – Пловдив обявява национален литературен конкурс „Приказка от мен за теб“. Конкурсът е част от проекта „Седмица на детската книга с Център за подкрепа за личностно развитие, който ще бъде реализиран от екипите на няколко школи в ОДК и ще премине под знака на 20-годишнината на институцията. Талантливите художници от школата по изобразително изкуство ще илюстрират историите, дизайнерите от „Дизайн и приложни изкуства“ ще изработят костюми и кукли на приказни герои от конкурсните текстове, а най-добрите творби ще бъдат подредени в изложба. Малките актьори, музиканти и програмисти ще работят върху създаване на дигитален вариант на приказка, който да бъде подарен на детските градини. Всичко интересно, което се случва в подготовка за празника на книгата, ще бъде документирано от любопитните фотографи на ОДК.

На 7 април отличените в литературния конкурс ще бъдат наградени на официална церемония в ОДК.

Възрастови ограничения за участниците няма.

Жури в състав: Александър Секулов, Ина Иванова, Елена Левашка и Ваня Чернева ще оценява конкурсните творби. Задължително изискване е приказките да не са публикувани преди и да не превишават 2 страници формат А4, с шрифт Times new roman, размер 12 пункта.

Произведенията се изпращат на електронен адрес novaprikazka@abv.bg до 17.03.2023 година.

В конкурса могат да участват с една приказка автори, пишещи на български език, като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон. Допускат се и творби, създадени от авторски екип. В писмата, съдържащи колективни приказки, трябва да са посочени данните на всеки от авторите.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 30.03.2023 г. на електронния сайт на ЦПЛР – ОДК – Пловдив, където ще бъдат публикувани и най-добрите приказки.