Първото основно класиране за прием на 3-годишните деца ще бъде проведено на 11 май, системата за кандидатстване е отворена

Проблемни райони остават „Южен“, „Тракия“ и „Централен“

2073 са обявените места за прием в първа група на детските градини. Данните са поместени в системата за електронно класиране – http://dz-priem.plovdiv.bg, където родителите на 3-годишните вече могат да кандидатстват за учебната 2023/2024 г.

Първото основно класиране ще бъде проведено на 11 май. Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път е 9 май. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание. За тях крайният срок е 5 май. По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал молба. За отразяване на промените е необходимо да бъде създадено ново заявление след анулиране на вече подаденото.

Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15 септември, с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30 септември. Те могат да влязат в детската градина на първия учебен ден по желание на родителите или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31 декември.

“Очакваме след второ класиране да сме приели повече от 90% от децата. Въпреки че вече имаме над 11 хиляди деца в детските градини, има места за всички, но не винаги на желаното място. Проблемни райони остават „Южен“, „Тракия“ и „Централен“. Основен приоритет продължава да бъде закриване на оставащите близо 600 места в блоковите градини и разкриването на нови за яслени групи. В яслите има по-голям недостиг на места“,  коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

В момента се строят и новите сгради на ДГ „Каменица“ и допълнителната пристройка на ДГ „Зорница“, ремонтира се и основната сграда на ДГ „Майчина грижа“.  За тях ще бъде направен прием сега, но децата ще постъпят в тях, след като сградите са напълно готови. Строи се и нова сграда за детска градина в район „Тракия“, но за нея свободните места ще бъдат обявени допълнително.

Записаните в детска градина „Каменица“ временно ще посещават адреса на ул. „Лъджене“ №13 и подблоковото пространство на втори адрес на детската градина на бул. “Цар Борис III Обединител” №145 до отварянето на новата сграда. Приетите в ДГ „Зорница“ в първа група ще започнат учебната година в подблоковото пространство на ул. „Кичево“ (в бившите апартаменти на ДГ „Малина“). При завършване на новата сграда на детската градина, те ще бъдат преместени и ще бъдат обявени още свободни места и за другите възрастови групи. Очаква се ремонтът на ДГ „Майчина грижа“ да приключи през лятото и приетите деца да започнат новата учебна година в подновената сграда.

Обявени са допълнителни 156 места за втора възрастова група за родените през 2019 година деца, които до момента не са посещавали детска градина. От следващата 2023/2024 учебна година тяхното предучилищно образование е задължително. Допълнителни групи за 4-годишните деца има във всеки от районите на града. Децата на 4-годишна възраст не могат да  посещават групите за предучилищно образование към училищата, а само детските градини, съгласно действащите правила.