17 паралелки с дуална форма на обучение са заложени в държавния план-прием за учебната 2024/2025 година, обявиха днес от Регионално управление на образованието.

В ПГ „Цар Иван Асен II“ в Асеновград разкриват две паралелки – „Електрообзавеждане на производството“ и „Мехатроника“.

В ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ дуални паралелки ще има в специалностите „Мебелно производство“, „Полиграфия“ и „Производство на тапицирани изделия“. В ПГ по електроника и електротехника учениците ще усвояват знания чрез работа в реални фирми само в една специалност догодина – „Микропроцесорна техника“ . За поредна година дуално обучение ще има в „Ана Май” – по „Моден дизайн”. В ПГ по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ отново обявяват дуални паралелки за „Ремонт на летателни апарати“ и „Машини и системи с ЦПУ”, а в ПГ по машиностроене – „Подемно-транспортна техника“, „Електрически превозни средства“ и „Технология на машиностроенето“.

Бизнесът е подкрепил ПГ по хранителни технологии и техника за дуални паралелки по специалностите „Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ и „Топлотехника“.

За първи път няма да има дуални паралелки в ПГ по транспорт.

По настояване на бизнеса в Сопот (ПГ „Ген. Владимир Заимов“) се разкрива дуална паралелки по „Мехатроника”. ПГ по селско стопанство в Първомай ще се опита да реализира прием по специалност „Производство на облекло от текстил“ и „Машини и системи с ЦПУ“.

За поредна година СУ „Черноризец Храбър“ обявява прием за дуално обучение по „Графичен дизайн“. В още три средни училища ще има професионални паралелки, които залагат на учене чрез работа – СУ „Найден Геров „Парково строителство и озеленяване“, СУ „Симон Боливар“ – „Цветарство“, СУ „Братя Миладинови“ – „Продавач-консултант“.

Специалност „Парково строителство“ има и в ПГАСГ, но тя не е дуална, а обучение по „Озеленяване и цветарство“ предлага и Центърът за специална образователна подкрепа.